Wil je alsjeblieft de passage in het Handboek van Een cursus in wonderen uitleggen waar gezegd wordt dat we niet vrij zijn de leerstof te kiezen, of zelfs de vorm waarin we die zullen leren. Heeft de ‘jij’ betrekking op de keuzemaker? “Zoals de cursus benadrukt, ben je niet vrij om de leerstof te kiezen, en zelfs niet de vorm waarin jij die zult leren. Je bent daarentegen wel vrij te beslissen wanneer jij die leren wilt. En zodra je die aanvaardt, is ze al geleerd” (H2.3:6-8).

Antwoord: De verwijzing hier is naar de introductie van het Tekstboek waar Jezus hetzelfde stelt: “Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat je het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen” (TIn.1:1-5; cursivering achterwege gelaten). Als voorbeeld: studenten hebben niets te zeggen over welke vakken in de schoolcatalogus worden opgenomen, maar ze zijn vrij te kiezen welke vakken zij willen volgen en wanneer – tenminste wat betreft de keuzevakken. Onze situatie is eender. Onze keuzemaker heeft de leerstof voor ons leven al vastgesteld, maar onze keus bestaat erin met welke leraar we dit draaiboek opnieuw willen ervaren: met het ego of met de Heilige Geest. Vandaar: als we de leerstof aanvaarden ‘is ze al geleerd’ – we aanvaarden eenvoudigweg het leerproces dat er is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina