Kun je commentaar geven op de kwestie van de kruisiging zoals die gezien wordt in Een cursus in wonderen? Denk je dat Jezus zijn ‘achtervolgers’ uitnodigde hem te kruisigen, om te bewijzen dat het lichaam helemaal niet werkelijk is (weergegeven door de verrijzenis van Christus)? Als ik de Cursus goed begrijp, legt hij meer nadruk op de verrijzenis en het overwinnen van het beeld van de dood dan op de kruisiging zelf (wat wij dagelijks doen). Maar wat betekent de kruisiging? Is het niet ook een symbool van hoe de wereld gestructureerd is, en koos Jezus daarom de methode van de kruisiging uit? Waarom stierf Jezus op die manier? – Om duidelijk te maken dat hij boven het lichaam kon uitrijzen?

Antwoord: Het is heel moeilijk om over de kruisiging te spreken omdat we er zo weinig van af weten. Er is bewezen dat de evangeliën duidelijk onbetrouwbaar zijn, zoals vele schriftgeleerden hebben aangetoond. In Een cursus in wonderen gebruikt Jezus de kruisiging als symbool voor het denksysteem van het ego. Daarom moeten we zijn kruisiging als een symbool beschouwen, primair van de waarheid dat het ego geen macht heeft over de Liefde van God. Bijgevolg wordt opstanding in de Cursus gedefinieerd als ontwaken uit de droom van de dood, wat betekent dat onze droom van afscheiding geen effect heeft op de werkelijkheid. (Zie “Wat is de opstanding?” in het Handboek voor leraren [H28].). In die zin kan gezegd worden dat de opstanding voor de kruisiging plaatsvond, omdat de opstanding niets met het lichaam te maken heeft.

Twee belangrijke paragrafen in het Tekstboek richten zich uitdrukkelijk op Jezus’ lering over de kruisiging: “Verzoening zonder offer’(T3.I) en “De boodschap van de kruisiging” (T6.I). En in verscheidene van zijn werken heeft Ken de verschillen tussen de bijbelse inzichten en die van Een cursus in wonderen uitgebreid becommentarieerd. Zie bijvoorbeeld The Message of A Course in Miracles, Deel 1, blz 249-53; A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue, blz 40-47; A Talk Given on A Course in Miracles: An Introduction, blz 117-27. Andere studenten hebben gevraagd hoe de Cursus de kruisiging verstaat, en je kunt wellicht ook kijken naar onze bespreking in de vragen V#220 , V#505 en V#510 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina