Ik heb met het ouder worden toenemende problemen met een obsessief-compulsieve hamsterstoornis. Op ’t ogenblik ben ik 61 jaar. Is er specifiek onderricht in Een cursus in wonderen dat me kan helpen beter te begrijpen waar dit probleem vandaan komt?

Antwoord: Onze ervaring van onszelf als individu in een fysieke wereld betekent dat we ons in onze denkgeest hebben geïdentificeerd met het egodenksysteem. Dat betekent weer dat in de kern van ons wezen een gevoel van gebrek heerst met een brandende pijn die ons dwingt ons ertegen te verdedigen. De bron hiervan is de zelfbeschuldiging – ook diep verborgen in onze denkgeest – dat we een individu werden door ons van onze Bron af te scheiden. Daarbij verwierpen we onze Identiteit als Christus, ten gunste van een autonoom, speciaal bestaan waarvan we dachten dat het ons zou geven wat we, volgens ons, niet konden krijgen als deel van God. Als een gevolg van deze verwerping van onze ware Identiteit en ons ware thuis, moesten we wel voelen dat er inwendig iets ernstig fout zit – een tekort van enorme omvang. De pijn hiervan wordt nog erger door de overweldigende schuld die we ervaren omdat we hetgeen we deden als onvergeeflijk zondig hebben beoordeeld. Hij wordt verder verergerd door de angst voor straf en vergelding door God, Die ons bestaan, dat we wederrechtelijk verwierven, op zekere dag zal terugnemen (uiteraard volgens de ego versie van God).

Nu moeten we met al deze pijn en smart omgaan. En als we het ego advies volgen, dan projecteren we het úit onze denkgeest naar ons lichaam en naar de wereld. Dit zijnsniveau van gebrek wordt dan op lichaamsniveau uitgedrukt als gemis, onveiligheid, hunkeringen, verslavingen, en in het algemeen gevoelens van ‘rupsje nooitgenoeg’ – dit zijn maar enkele vormen die deze inhoud in onze denkgeest kan aannemen. We vormen speciale relaties met onverschillig wat we buiten ons vinden dat ons helpt ons beter te voelen en iets van de pijn wegneemt. De behoefte om te hamsteren kan zeker de onzekerheid van de denkgeest in zijn broze bestaan weerspiegelen – broos in die zin dat het echt op niets berust, omdat onze afscheiding van God illusoir is. Zo kan hamsteren en spullen vergaren een manier zijn waarop we proberen onze innerlijke gevoelens van schaarste te compenseren. In die zin verschilt het niet van enige andere speciale relatie.

Tenslotte: het is niet in strijd met de Cursus om te kijken naar de meer persoonlijke aspecten die betrokken kunnen zijn bij deze stoornis. Werken met een therapeut kan daarom heel behulpzaam zijn bij het aan het licht brengen van deze laag van oorzaken. Dit zal je bevrijden om aan de diepere lagen in je denkgeest te kunnen werken, en meer van de belemmeringen los te laten die staan tussen jouw herinneren van de liefde waarin je werd geschapen en voor eeuwig verblijft.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina