Er is een zin in een van de Werkboeklessen van Een cursus in wonderen die zegt: “niemand sterft zonder zijn eigen instemming” (WdI.152.1:4). Betekent dit dat we ergens in onze denkgeest op een punt komen (terwijl we hier ervaren dat we in een lichaam leven) dat we zeggen: “Ik heb er genoeg van hier”, of vindt ons overlijden (de dood van het fysieke lichaam) plaats, op welk tijdstip dan ook, ten gevolge van het nemen van de eerste beslissing een lichaam te worden? Graag hoor ik hoe jij deze uitspraak begrijpt.

Antwoord: Deze uitspraak over sterven wordt het beste begrepen in de context van de enige twee doelen waarvoor we in onze denkgeest kunnen kiezen en waar we altijd en op ieder moment tussen kiezen. We kiezen altijd voor ofwel het versterken van ons geloof in afscheiding, ofwel het ongedaan maken ervan. Zo kan de dood volgen op de voltooiing van onze vergevingslessen, zoals uitgelegd wordt in het ‘Lied van het gebed’: “een rustige keuze, met een gevoel van vrede en vreugde gemaakt, want het lichaam werd zachtaardig gebruikt om de Zoon van God te helpen langs de weg die hij gaat naar God” (L3.II.2:1). Begrijp wel dat dit alleen de inhoud in de denkgeest uitdrukt. De vorm kan zijn kanker, een beroerte, of een andere manier waarop het lichaam ophoudt te functioneren. De vorm verwijst niet naar de inhoud van de denkgeest. Het doel van een fatale ziekte kan ook op het ego gebaseerd zijn – bijvoorbeeld een manier om anderen of zichzelf te straffen. Maar het is altijd een keuze.

Wat betreft het tweede punt . . . Omdat de denkgeest niet gebonden is aan tijd, is er geen voorbestemde tijd voor de dood van het lichaam. Om de analogie van de videobandenbibliotheek te gebruiken: er zijn vele doodsvideo’s, en de keuzemaker kan een willekeurige ervan kiezen, afhankelijk van het doel waarmee hij zich geïdentificeerd heeft. Maar dit alles gebeurt buiten ruimte en tijd; daarom is het vrijwel onmogelijk het in onze huidige staat te begrijpen.

Zie ook de vragen V#135 , V#175 en V#262 , waarin deze kwestie vanuit diverse invalshoeken wordt belicht.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina