Kan het ego getraind worden?

Antwoord: V#796 bespreekt de aard van het ego en benadrukt dat het geen entiteit is, maar eenvoudig de naam die gegeven is aan de serieus genomen afscheidingsgedachte. In dit verband is het antwoord op jouw vraag: Nee. Want het ego is niet iets dat bekwaamheden heeft. Er is echter een deel van onze denkgeest dat altijd kiest om ofwel de staat van afscheiding voort te zetten, dan wel de Verzoening en terugkeer naar zijn natuurlijke staat van Eenheid met God te aanvaarden. En daarom kan Een cursus in wonderen beschreven worden als een trainingsprogramma voor de denkgeest. Het oogmerk is ons te helpen erkennen dat we, als denkgeest, altijd de keuze maken tussen deze twee alternatieven, en dat er stappen zijn die we kunnen zetten, die ons zullen helpen steeds consistenter de gezonde keus te maken. Zie bijvoorbeeld T1.VII.4:1; Win.1,4; WdI.8.3:1; VvT1.7:5

Belangrijk is dat deze training werkelijk bestaat uit het ongedaan maken van het trainingsprogramma dat we gevolgd hebben sinds we het nietige, dwaze idee van afscheiding serieus namen, en vervolgens in volle vaart verder gingen in ons besluit nooit iets toe te laten dat ons najagen van individualiteit en speciaalheid in de weg staat. Daarom spreekt Jezus over het leerproces dat de leraren van God aan deze wereld brengen als ‘afleren’ (H4.X.3:7).

Tenslotte: er zij zeldzame plaatsen in de Cursus waar Jezus de term ‘ego’ gebruikt, terwijl het in de context duidelijk is dat hij verwijst naar het keuze makende aspect van de denkgeest – bijvoorbeeld T4.I.2:13.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina