Ik heb horen zeggen dat onze ‘onbewuste schuld’ ons reïncarnatie-proces in de droom voortzet. Kun je me wijzen waar dit in Een cursus in wonderen gezegd wordt? Ik geloof dat dit juist is, maar een bevriende student gelooft dat het onze ‘beslissing om meer lessen te leren’ is die ons terug blijft brengen. Ik begrijp het zo dat we niet hier zijn om lessen te leren, maar om ons onze werkelijkheid te herinneren als Christus, Die, als we daarom vragen, onze dagelijkse ervaringen gebruikt om ons terug te voeren naar dat bewustzijn.

Antwoord: De uitspraak waar je het over hebt is in de Cursus niet te vinden. De Cursus leert ons dat de reden voor ons verblijf in de wereld voort kan komen uit ons onjuist gerichte denken of uit ons juist gerichte denken. In ons onjuist gerichte denken verlangen we een afgescheiden speciaal bestaan in plaats van de volmaakte Eenheid van de vereniging met God en een middel om zonde en schuld buiten ons te zien in plaats van binnen onze eigen denkgeest. In ons juist gerichte denken verlangen we te ontwaken uit de droom van afscheiding en alles in de wereld heeft dan als doel ons terug te leiden naar onze denkgeest, zodat we tégen het ego kunnen kiezen en de waarheid van Wie we zijn onze enige gedachte kunnen laten zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina