Met veel belangstelling las ik je antwoord op V#913 . Ik heb ook opgemerkt dat de Cursus de mensen assertiever en agressiever maakt, en zelfs mensen die anders redelijk ‘normaal’ en vriendelijk zijn uit hun evenwicht brengt, misschien door hen onbewust te beïnvloeden. Jij en/of de Cursus lijken te zeggen dat dit alleen maar het ego is dat terugvecht, maar ik vraag me af of Een cursus in wonderen zélf al niet op een erg assertieve manier zijn ‘waarheid’ presenteert, en er dus (opzettelijk?) de oorzaak van is dat deze emotionele stormen, dit agressief gedrag en deze haatdragende gedachten naar boven komen. Is de Cursus de een of andere ‘provocerende therapie’ zoals homeopathie, maar dan wel in een veel sterkere mate? Er worden zinnen gebruikt zoals ‘Ik heb je gezegd’ en ‘doe dit’, wat erg autoritair klinkt. Ter rechtvaardiging van de autoritaire manier om zijn standpunt naar voren te brengen, zegt de Cursus dat hij rechtstreeks van Jezus, de Heilige Geest of zelfs van God komt. Is mijn interpretatie juist?

Antwoord: Je interpretatie is niet helemaal juist. Om daar de reden van uit te leggen, moet ik het eerst over je laatste opmerking hebben. De Cursus beweert niet dat hij van God afkomstig is. Hij is opgeschreven als de autoritaire stem van Jezus, maar niet als gevolg van een berekenende poging om een standpunt te rechtvaardigen. Hij weerspiegelt eerder het feit dat hij geïnspireerd werd door een bron van liefde van buiten deze droom van tijd en ruimte – een bron die in de ervaring van velen van ons in deze droom, met inbegrip van degene die de Cursus opschreef, vertolkt wordt door de stem van Jezus.

De Cursus leert ons dat we tot nu toe naar de stem van het ego hebben geluisterd, en vraagt ons eerlijk te kijken naar de ellende die dit voor ons veroorzaakt heeft. Er wordt ons meegedeeld dat we toegang hebben tot een andere innerlijke Leraar, de Heilige Geest, en dat we veel gelukkiger zouden zijn als we de hand van het ego loslaten en in plaats daarvan die van de Heilige Geest nemen. Hij is ondubbelzinnig over het feit dat deze wereld een illusie is, ontstaan uit schuld, en dat niets in deze wereld ons daarom duurzaam geluk of duurzame vrede zal geven – dat zullen we alleen maar vinden door ons denken te veranderen. Het probleem is dat je “om deze cursus te leren bereid [dient] te zijn iedere waarde die jij eropna houdt in twijfel te trekken” (T24.In.2:1).

Zolang we naar het ego luisteren, is het erg moeilijk om te horen dat we ons in alles vergist hebben en al onze waarden in twijfel dienen te trekken. Geleid door het ego, is het juist praktisch onmogelijk om dit niet als een aanval te verstaan en met emotionele stormen, agressief gedrag en haatdragende gedachten te reageren. Het is niet het doel van de Cursus dat we dit ervaren, maar Jezus beseft dat dit bijna niet te vermijden is. Hij weet dit omdat hij inziet dat, zolang we geloven dat we hier zijn, wij het oorspronkelijke ogenblik waarop we tegen God tekeer gingen en volhielden dat wij gelijk hadden en God zich vergiste, alleen maar opnieuw opvoeren. Wanneer Cursusstudenten dus overdreven assertief of agressief lijken te worden ten gevolge van wat ze leren, komt dat niet doordat ze een deel van het leerplan van de Cursus uitvoeren, maar wel doordat ze reageren op de angst die erdoor veroorzaakt wordt.

Jezus is er niet op uit om ons te provoceren, maar hij probeert ons ook niet te beschermen tegen het gevoel dat we door zijn boodschap worden geprovoceerd. Hij zegt ons gewoon dat wat waar is, waar is, en wat onwaar is, onwaar is, en vraagt ons naar ons eigen innerlijk proces te kijken terwijl we het onderscheid tussen die twee leren maken.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina