Ik ben in de war. Leef ik in een hologram dat mij alle mogelijkheden biedt, al naargelang de keuze die ik maak, of leef ik volgens een draaiboek dat niet openstaat voor iets anders dan wat al heeft plaatsgevonden?

Antwoord: Je kunt tijd holografisch beschouwen in die zin dat hij niet lineair is. Maar als denkgeest kiezen we maar tussen twee alternatieven: het denksysteem van het ego of dat van de Heilige Geest. Dat is de enige inhoud in onze denkgeest, en we kiezen nooit iets anders. Tijd en vorm maken ons blind hiervoor; daarom zegt Jezus: “Niets zo verblindend als de waarneming van vorm. Want het zien van vorm betekent dat begrip aan het zicht is onttrokken” (T22.III.6:7-8), en tijd is “een kunstgreep, een goocheltoer, een immense illusie …” (WdI.158.4:1). Tijd, de wereld, en onze ogenschijnlijke keuzes in de wereld maken allemaal deel uit van de ego-strategie om ons afgesplitst te houden van de waarheid: dat we God in waarheid nooit verlaten hebben. Op het ogenblik dat de afscheiding leek plaats te vinden, gebeurde eveneens de correctie van die vergissing. Dat onderwijst Jezus ons als hij zegt: “Deze wereld was lang geleden al voorbij. De gedachten die haar hebben gemaakt, zijn niet meer in de denkgeest die ze gedacht heeft en een tijdje liefhad” (T28.I.1:6-7). In die zin ‘leven we volgens een draaiboek dat niet openstaat voor iets anders dan wat al heeft plaatsgevonden’, zoals het Werkboek ons zegt: “Het draaiboek is geschreven. … wij zien de reis slechts vanaf het punt waarop ze eindigde en kijken erop terug, terwijl we ons inbeelden dat we haar nog eens maken; en we zien mentaal opnieuw wat is voorbijgegaan” (WdI.158.4:3,5 zie ook WdI.169.8:3). Maar onze draaiboeken zijn belangrijk, omdat ze het leerplan leveren dat onze Leraar kan gebruiken om ons te helpen in te zien dat we alleen maar dromen dat we van elkaar en van God gescheiden zijn: “Het wonder stelt vast dat je een droom droomt waarvan de inhoud niet waar is” (T28.II.7:1).

Zo kunnen we nog bladzijden lang doorgaan, maar de ruimte hier is beperkt. Maar we hopen dat deze korte opsomming je helpt je knopen te ontwarren. Een belangrijk obstakel om een volledig helder beeld te krijgen is dat het kader van onze begrippen en taal op zich een aan het ego ontsproten verdedigingsmiddel tegen de waarheid is, zoals deze passage, en zoveel andere, bevestigt: “Toch is de tijd alleen maar een nieuwe fase van iets wat niets doet. Hij werkt hand in hand met alle andere attributen waarmee jij de waarheid over jezelf verborgen probeert te houden” (T28.I.6:1-2). Maar we hebben geen ander referentiepunt, tot we tot het besef komen dat we zelf denkgeest zijn die beslissingen neemt en vervolgens inzien dat we geen verdedigingen nodig hebben. Gelukkig is dat nu juist het soort hulp dat Jezus in zijn cursus biedt. Hieronder staan nog wat andere passages die met jouw vraag te maken hebben, en we verwijzen ook naar het boek van Kenneth: A vast illusion: Time according to “A Course in Miracles” (Een immense illusie: tijd volgens “Een cursus in wonderen”), een uitgebreide studie van de tijd.

“Elke dag, en iedere minuut van elke dag, en elk ogenblik dat iedere minuut bevat, herbeleef je slechts het ene ogenblik waarop de tijd van verschrikking de plaats van de liefde innam” (T26.V.13:1).

“Elke dag, elk uur en elke minuut, ja zelfs elke seconde, kies je tussen de kruisiging en de opstanding, tussen het ego en de Heilige Geest. Het ego is de keuze voor schuld, de Heilige Geest de keuze voor schuldeloosheid. De macht om te beslissen is het enige wat jij hebt. Waartussen je kunt kiezen ligt vast, want buiten waarheid en illusie zijn er geen alternatieven” (T14.III.4:1-4).

“…er [zullen] keuzen zijn zolang tijd in je denkgeest voortduurt. De tijd zelf is jouw keuze. Als jij je de eeuwigheid wilt herinneren, dien je alleen oog te hebben voor het eeuwige. Als jij jezelf veroorlooft totaal door het tijdelijke in beslag te worden genomen, leef je in de tijd. Zoals steeds wordt jouw keuze bepaald door wat jij waarde toekent. Tijd en eeuwigheid kunnen niet beide werkelijk zijn, want ze zijn met elkaar in tegenspraak. Als je alleen het tijdloze als werkelijk aanvaardt, zul je de eeuwigheid beginnen te verstaan en je die eigen maken” (T10.V.14:3-9).

“De tijd lijkt in één richting te verlopen, maar wanneer je zijn eind bereikt, zal hij zich oprollen als een lange loper, achter je uitgerold over het verleden, en verdwijnen. Zolang je gelooft dat de Zoon van God schuldig is, zul je over deze loper lopen, overtuigd dat hij leidt naar de dood” (T13.I.3:5-6).

“Verleden, heden en toekomst zijn niet continu, tenzij jij ze continuïteit oplegt. … Jij wilt de continuïteit van de tijd vernietigen door ze voor eigen doeleinden op te delen in verleden, heden en toekomst” (T13.VI.4:2,6).

”De tijd heeft in jouw denkgeest slechts een ondeelbaar ogenblik geduurd, zonder enig effect op de eeuwigheid. En zo is alle tijd voorbij, en is alles precies zoals het was voordat de weg naar het niets werd gemaakt. Het nietig tikje tijd waarin de eerste vergissing werd begaan, en alle andere in die ene, behelsde eveneens de Correctie van die ene, en van alle andere die in die eerste kwamen” (T26.V.3:3-5).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina