Op sommige audiotapes zegt Ken dat dit geen cursus over vrede en liefde is. Op andere zegt hij dat de cursus wel over vrede en liefde gaat. Hij maakt me gek. Wat is het nu?

Antwoord: Sorry voor de verwarring! Uit de context van de uitspraak zou duidelijk moeten worden waar het om gaat. Als de nadruk erop wordt gelegd dat Een cursus in wonderen gaat over de zware klus om naar ons ego te kijken en de hoge tol die we betalen omdat we voor het ego kiezen, dan kan dat onderstreept worden door te zeggen dat het niet gewoon een cursus over vrede en liefde is. Op dezelfde manier houden veel mensen juist vast aan de ‘aardige’ delen van de Cursus en slaan de meer bedreigende delen over, zoals bijvoorbeeld de soms afschuwwekkende beschrijvingen van schuld en speciaalheid. Het is niet verkeerd om dat te doen, als iemand niet méér aankan, maar het is niet waar de Cursus om gaat. En om dat te benadrukken kun je opnieuw zeggen dat dit geen cursus over vrede en liefde is – wat dit belangrijke principe weerspiegelt: “Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is” (T16.IV.6:1-2).

Wanneer kun je zeggen dat het een cursus over vrede en liefde is? Je kunt het er bijvoorbeeld over hebben dat Cursusstudenten zich inlaten met oordeel, of speciaalheid. Zoals: ‘Dit is een cursus over vrede en liefde, en toch zijn er studenten die elkaar er genadeloos mee om de oren slaan.’ Het komt erop neer dat Jezus ons onderwijst om voorbij te gaan aan de op onszelf gerichte benadering van relaties en in plaats daarvan in te zien dat we allemaal dezelfde belangen delen. Maar uiteindelijk doen we precies het tegenovergestelde door dit zelfde onderricht te gebruiken om ons op spiritueel vlak superieur aan anderen te voelen, of anderen terecht te wijzen die dit onderricht niet kunnen naleven. Nogmaals, je zou in deze context kunnen zeggen: ‘Jezus heeft ons deze prachtige cursus over vrede en liefde gegeven, en de mensen gebruiken hem om anderen van hun vrede en liefde uit te sluiten.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina