(De volgende drie vragen werden door dezelfde persoon gesteld).

Ken Wapnick heeft voorgesteld dat als we met anderen omgaan, we ons ‘normaal’ gedragen, vriendelijk zijn zoals ‘normale’ mensen dat zijn. Maar als we als ego in deze droom verschijnen, is het dan niet normaal dat er hier altijd schuld, aanval en haat is? Als het ego 100% haat is, en de Heilige Geest de uitdrukking van Gods liefde, is het dan niet mogelijk door de Heilige Geest of Jezus geleid te worden?

Antwoord: Het is niet helemaal correct om te zeggen dat we als ego in deze droom verschijnen. We komen in deze droom terecht omdat we naar het ego luisteren. Daarom denken we meestal dat we het ego zijn – een geloof dat weerspiegeld wordt in onze overtuiging dat we een persoon zijn, in een lichaam, en fysiek ervaren dat we van ieder ander gescheiden zijn. Daardoor leven we volgens het principe van de gescheiden belangen, dat bevestigt dat jij en ik verschillende dingen nodig hebben om te kunnen overleven. Meer bepaald, ik wil dat er aan mijn fysieke en psychologische behoeften wordt voldaan en jij wilt dat er aan de jouwe wordt voldaan. Het enige belang dat ik bij jouw behoeften heb, is een aanhoudende angst dat als je eraan probeert te voldoen, je iets van mij afpakt.

Zolang we naar het ego luisteren, zal deze onbewuste dynamiek de drijfveer van ons leven zijn. Gelukkig laat Een cursus in wonderen ons weten dat we niet naar het ego hoeven te luisteren. We kunnen ons even gemakkelijk tot de Heilige Geest wenden als onze innerlijke Leraar. Hij zal ons onderwijzen dat onze behoeften niet gescheiden zijn omdat onze identiteit zelf volledig anders is dan we ons ooit hebben voorgesteld. Hij onthult ons geleidelijk dat de persoon die we denken te zijn niets meer is dan een marionet wiens moeilijkheden en beproevingen totaal geen invloed hebben op onze werkelijkheid als Gods ene Zoon. Vanuit dat gezichtspunt zien we dat we, ook al lijkt het niet zo, maar één behoefte hebben, die we met iedereen delen: de behoefte om uit deze nachtmerrie te ontwaken tot onze werkelijkheid in de Hemel waar we uiteindelijk in vrede kunnen zijn.

We hebben dus duidelijk twee denksystemen in onze denkgeest die volkomen tegenstrijdig zijn. Als we naar het ego luisteren, zijn we 100% haat. Als we naar de Heilige Geest luisteren zijn we 100% liefde. We bepalen zelf welke leraar we kiezen. Merk op dat dit allemaal gaat om wat er van binnen gebeurt. Ken stelt voor je normaal te gedragen. Dat betekent niet dat we ons haatdragend moeten gedragen. Het betekent gewoon dat we ons, wat onze spirituele groei betreft, niet moeten concentreren op het veranderen van ons gedrag, want dat is niet de bron van het probleem. Wanneer we de inhoud van onze denkgeest veranderen in liefde, zal ons gedrag dat automatisch weerspiegelen. In het algemeen zullen we nog altijd zeggen en doen wat onze rol sociaal gezien vereist. We zullen ons bijvoorbeeld nog altijd gedragen zoals dat een ouder, echtgenote, werknemer, chef, buur, vriend, enzovoort, betaamt. Het enige verschil is dat onze innerlijke mantra ‘Wat brengt het me op?’ vervangen wordt door een gevoel van een allesomvattende liefde. Het is duidelijk dat dit onze handelingen soms zal beïnvloeden, maar hoe dat gebeurt, is niet onze zorg.

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina