Ik werk samen met twee mensen, maar ik heb niet veel waardering voor hun werkmethodes. Er is geen chef op onze afdeling en daar doen ze flink hun voordeel mee. Ik bekritiseer ze niet langer en probeer ze niet meer te veranderen, want ze stellen zich erg verdedigend op, en de Cursus zegt dat je toch niemand kunt veranderen. In plaats daarvan ga ik op het niveau van de vorm alleen op professioneel vlak met hen om. Als ze mij aanvallen, ben ik in staat een andere leraar te kiezen en val ik ze op mijn beurt niet aan. Door zo met deze situatie om te gaan, voel ik me in zekere mate in vrede. Op het niveau van de inhoud kan ik hen zien als Gods Zoon en in dat opzicht gelijk aan mij. Ik weet dat ze vanuit hun ego handelen en ik wens ze geen kwaad toe, maar op persoonlijk vlak wil ik niet met hen omgaan. Of doe ik mijn best op het niveau van de vorm, maar zie ik mezelf nog altijd met deze mensen verbonden op het niveau van de inhoud, zodat ik in staat ben me met God te verbinden, één met het Zoonschap.

Antwoord: Vanuit het gezichtspunt van Een cursus in wonderen is het niveau van de inhoud het enige niveau van belang. De kwestie is dus niet of je samen met anderen bent of niet, maar dat je hen niet veroordeelt. Daarop vestigde Jezus de aandacht bij een van zijn discussies met Helen. Hij zei haar dat ze zich niet bezig moest houden met de woorden die ze tegen mensen moest zeggen, maar wel dat ze hulp moest vragen om elke persoon ‘te zien door de ogen van de waarheid en niet van het oordeel’. Jezus besloot toen met: ‘de hulp van God en al Zijn engelen zal het antwoord zijn’ (Een leven geen geluk, blz. 418). Oordeel staat de liefde in de weg die door onze denkgeest stroomt, en als we het oordelen loslaten zullen we automatisch het meest liefdevolle doen en zeggen. Dat bedoelt Jezus als hij zegt: ‘de hulp van God en al Zijn engelen zal het antwoord zijn’.

De bedoeling is dus naar binnen te kijken om te zien of je investeert in het idee dat je collega’s de ‘slechteriken’ zijn (waardoor jij de ‘goeie’ wordt). Als dat niet zo is, kun je op persoonlijk vlak in vrede met hen omgaan of niet met hen omgaan. De kwestie is voor jou niet langer van belang. Sommige mensen vergissen zich door te denken dat liefde er automatisch toe leidt je ongeacht de omstandigheden met iemand anders te verbinden in de vorm – dat dat altijd het meest liefdevol is. Dat is niet zo. Je met iemand bezighouden op persoonlijk vlak is misschien niet het meest liefdevol. Waar het bij dit principe om gaat, is dat het conflict op het niveau van het gedrag – moet-ik-iets-doen-of-niet – eenvoudig verdwijnt in het heilige ogenblik wanneer je zonder oordeel bent.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina