Ik ben sinds 1977 student en leraar van Een cursus in wonderen. Een paar jaar geleden ben ik ‘gezegend’ geweest met het gewaarzijn van mijn Eenheid en Totaliteit met al wat is. Die ervaring is uiteraard onbeschrijflijk. Mijn leven was voor altijd veranderd. Dit weten was bovenzinnelijk. Kun je me zeggen hoe anderen die ‘daar geweest’ zijn en ‘in de wereld maar niet van de wereld zijn’ op zo’n gewaarzijn gereageerd hebben?

Antwoord: We hebben al andere vragen van dit genre beantwoord; zie V#039 en V#101 die dit onderwerp bespreken en naar behulpzame passages in de Cursus verwijzen. Over het algemeen is het kenmerkend voor het ervaren van een genezen denkgeest dat het leven moeiteloos lijkt, omdat er niet langer belemmeringen zijn voor of tegenstand is tegen de aanwezigheid van liefde. Liefde stroomt gewoon en beantwoordt elke vraag om hulp in een vorm die zonder angst aanvaard kan worden. Er zijn geen zichtbare tekenen die een egoloze persoon onderscheidt van iemand die nog bezig is met het proces, behalve dat de egoloze persoon misschien meer glimlacht (WdI.155.1). Als we werkelijk weten en ervaren dat we allemaal één zijn en dat wat ons ook lijkt te scheiden totaal onwaar is, maakt dat ons leven enorm veel eenvoudiger. Want het neemt de intensiteit en de conflicten weg die normaal geassocieerd worden met iemands leven als een individueel, kwetsbaar, rivaliserend, fysiek/psychologisch zelf.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina