Is de term ‘speciale relaties’ beperkt tot relaties met mensen, of is die ook van toepassing op alles waarmee je in relatie staat, bijvoorbeeld voorwerpen, plaatsen, dieren, werk enzovoort?

Antwoord: Speciale relaties kunnen met alles worden gevormd, hoewel Een cursus in wonderen zich voornamelijk concentreert op relaties met mensen. Wanneer er sprake is van afhankelijkheid van iets van buiten, om welke reden ook, is er een speciale relatie. We kunnen dus een speciale relatie hebben met een huisdier, een auto, een plant, schone lucht, een ijscosmaak, ons eigen lichaam, een baan, enzovoort. We ervaren incompleetheid en gemis, wat het resultaat is van onze beslissing ons ware thuis en onze ware Identiteit in God te verlaten, en dat is de basis van de speciale relatie. Wij (als de ene Zoon) hebben dat ontkend en onszelf vervolgens vanuit de denkgeest op een ontoereikend, behoeftig, beperkt lichaam geprojecteerd, dat afhankelijk is van een heel gamma dingen en mensen alleen om fysiek en psychologisch te overleven. Dit onjuiste zelfbeeld dat in stand wordt gehouden door onze voortdurende beslissing ons met het ego-denksysteem van afscheiding te vereenzelvigen, zet ons ertoe aan de ene speciale relatie na de andere aan te gaan, tot we onze vergissing inzien en er dan voor kiezen naar de Leraar te luisteren die ons herinnert aan de eeuwige onschuld en onkwetsbaarheid van het Zelf dat we met ieder ander delen.

Als je hier meer over wilt weten, kun je V#134 en V#340 bekijken, die o.a. over huisdieren als deel van het Zoonschap gaan. V#725 behandelt de ene denkgeest als bron van alle waarneming van verschillen en versplintering.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina