Is er een manier te vinden om iemand te helpen die gestorven is, volgens Een cursus in wonderen? Mijn nicht was heel erg angstig toen ze twee jaar geleden overleed. Dit was voor ik met de Cursus begon. Toentertijd bad ik op mijn gebruikelijke manier, en geloofde dat het op de een of andere manier zou helpen; maar nu ben ik er niet meer zo zeker van hoe ik dit in de context van de Cursus moet benaderen. Kan een heilige relatie in zo’n geval tot stand worden gebracht?

Antwoord: Het enige wat voor de totstandkoming van een heilige relatie vereist is, is dat je om hulp vraagt om het doel te veranderen: van een door het ego gemotiveerde relatie in een door de Heilige Geest gemotiveerde relatie. Dit betekent dat je je zienswijze verschuift en inziet dat de belangen van je nicht niet afzonderlijk zijn van die van jou, maar dat ze worden gedeeld. Dat zij niet langer fysiek aanwezig is, is niet relevant voor dit proces, want waar het hier uiteindelijk om gaat is dat je je onheilige relatie met jouw ego ongedaan maakt, wat betekent dat je je geloof in de afscheiding ongedaan maakt. Wat een efficiënte manier om dit te beoefenen! Je verschuift naar de heilige relatie door in te zien dat jij en je nicht op het niveau van de denkgeest één zijn, en dat jullie beiden onjuist kunnen denken en juist kunnen denken en de macht hebben om daartussen te kiezen. De dood werd door het ego gemaakt als een van de vele strategieën om te beletten dat we ons ooit opnieuw bewust worden van onze eenheid als denkgeest. Een heilige relatie corrigeert dus onze foutieve waarneming van elkaar, die er altijd op gericht is elk gevoel dat we één zijn als Gods Zoon uit te wissen. Het lichaam belichaamt gewoon de waanzinnige wens van onze denkgeest om iets anders dan dat te zijn.

Probeer dan ook in te zien op welke manier je jouw nicht als verschillend en afgescheiden van jou waarneemt – door haar bijvoorbeeld als slachtoffer te zien, machteloos ten overstaan van haar ontoereikendheid en zwakheid, en dat je haar uit die vervelende situatie kunt helpen loskomen. Een betere benadering is eraan te denken dat zij samen met jou het ego-zelf en het Christus-Zelf deelt, en de macht om tussen die twee te kiezen. Respecteer dan haar keuze voor het ego zoals je ook jezelf leert vergeven omdat jij voor het ego hebt gekozen, terwijl je de waarheid van de Verzoening erkent: dat je blijft zoals God jou heeft geschapen. Jouw keuze voor de waanzin heeft geen macht om die waarheid te veranderen, die zowel de definitie van jou als van je nicht is, en ook van ieder ander. Dit brengt je in de kern van je juist-gerichte denkgeest, en vandaaruit zal liefde je leiden in een vorm die anderen zal herinneren aan de liefde die zich in hen bevindt, en aan de macht die ze hebben om net als jij voor die liefde te kiezen.

V#096 behandelt eveneens dit onderwerp.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina