Als God zich niet bewust is van de wereld, of van onze afscheiding van Hem, waarom hadden we Jezus dan nodig voor de Verzoening?

Antwoord: Volgens het principe van de Verzoening heeft de afscheiding nooit plaatsgevonden: er is geen afgescheiden Zoon van God, geen zonde, geen wereld en geen behoefte aan bevrijding of verlossing. Hiernaar verwijzen we in Een cursus in wonderen als een uitspraak van het eerste niveau. Maar aangezien we duidelijk geloven dat we als individu in een wereld bestaan die heel werkelijk is, spreekt de Cursus ons aan op dat niveau, het tweede niveau. In die context vertegenwoordigt het Verzoeningsprincipe dat deel van onze gespleten denkgeest dat zich de waarheid van de Eenheid herinnert, en alle misvattingen corrigeert die we over God, Jezus, onszelf en de wereld hebben.

Omdat we naar het verhaal van het ego geluisterd hebben over een wraakzuchtige God die eropuit is om ons te straffen omdat we Hem aangevallen hebben en een wereld hebben bedacht om Hem te vervangen, hebben we angst voor God en proberen we het goed te maken in de hoop dat we het verschrikkelijke lot kunnen ontlopen dat we denken verdiend te hebben. De Cursus biedt een zachtaardige, maar resolute correctie van deze angstaanjagende ideeën, die duizenden jaren lang de religieuze tradities hebben beheerst. In plaats van de bijbelse Jezus die zijn Vaders Wil uitvoert door als offer gekruisigd te worden, waarna een lichamelijke opstanding volgt, biedt Een cursus in wonderen een liefdevolle, niet-oordelende Jezus die de afspiegeling is van Gods Liefde in onze denkgeest. Zo symboliseert hij de liefde in onze eigen denkgeest die we afgesplitst hebben en helpt ons, als een oudere en wijzere broer, de zondeloosheid in elkaar en in onszelf te zien, en verlicht zo onze angsten en wint ons vertrouwen. Wanneer wij dan oefenen in vergeving, nemen we geleidelijk aan ons geloof in het waanzinnige idee dat we ons ooit van God afgescheiden hebben terug.

Samengevat: Verzoening is volgens Een cursus in wonderen de gelukkige waarheid dat we ons vergist hebben in de overtuiging dat we ooit iets gedaan hebben waarvoor we verlossing nodig zouden hebben.

Een uitgebreide bespreking van deze kernideeën zijn te vinden in V#328 , V#459 en V#616 , waarin je ook verwijzingen vindt naar passages in de Cursus die uitleg en verheldering geven over deze kwesties.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina