Is het mogelijk voor iemand om gebruik van magie te maken (als heks of magiër bijvoorbeeld) en tegelijkertijd een serieuze student van de Cursus te zijn? Is dat gebruik van magie iets anders dan de ontelbare, meer algemene methoden van magie, die we allemaal, tot op zekere hoogte, elke dag gebruiken? Bijvoorbeeld: voordat hij gaat solliciteren trekt een Cursusstudent z’n beste pak aan, denkt positief, en bereidt een paar indrukwekkende antwoorden voor, terwijl iemand anders misschien een kaars aansteekt, mediteert, of een of ander magisch ritueel uitvoert om zich voor te bereiden. Beide gebruiken middelen waarvan ze denken dat het de uitslag kan beïnvloeden; beide proberen hun wil in de wereld te laten plaatsvinden. Ik neem aan dat de ene methode niet werkelijker is dan de andere, gegeven het feit dat niets hier echt werkelijk is.

Antwoord: Ons antwoord op V#124 verklaart het concept magie zoals het gebruikt wordt in Een cursus in wonderen. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van de term in de Cursus anders is dan het alledaagse gebruik ervan in de wereld. In het kort: magie in de Cursus verwijst naar onze pogingen om stoffelijke middelen te gebruiken om een probleem op te lossen dat zich in de denkgeest bevindt. Zo proberen we de schuld in onze denkgeest op te lossen in de wereld of in het lichaam, waar het niet werkelijk bestaat. Nogmaals, V#124 geeft een volledige uitleg hiervan met verschillende verwijzingen naar delen van de Cursus waar dit behandeld wordt. De Cursus leert ons ook dat het gebruik van magie niet fout is. In feite is het onvermijdelijk om genezing uitsluitend op het niveau van de denkgeest te aanvaarden, vanwege onze angst en vanwege onze investering in het geloof dat het lichaam onze werkelijke identiteit is. Je schuldig voelen over het gebruik van magie is een vergissing en is nooit gerechtvaardigd. Maar we moeten wel het verschil tussen ware genezing en onware genezing herkennen.

Je kunt magie beoefenen in elke vorm en toch een toegewijde student van Een cursus in wonderen zijn, net zoals je tandarts kunt zijn en een toegewijde student van Een cursus in wonderen. Wat kan helpen om conflicten hieromtrent op te lossen, is te focussen op het doel waarvoor je iets doet. Alles wat we doen in de wereld kan gebruikt worden door de Heilige Geest – als wij daarvoor kiezen – om ons te helpen ons geloof in afscheiding ongedaan te maken. De kwestie is altijd met welk doel wij ons willen verbinden in onze denkgeest. Gelukkig zijn er maar twee doelen: dat van het ego of dat van de Heilige Geest. Onze keuze versterkt ófwel het geloof van de denkgeest dat we van elkaar en van God gescheiden zijn, ófwel maakt dat geloof ongedaan, door te leren hoe we kunnen herkennen dat onze belangen niet werkelijk gescheiden zijn, ondanks de verschillen in vorm.

Je hebt gelijk met te zeggen dat vanuit het standpunt van de Cursus er geen rangorde in werkelijkheidsgraad is wat betreft de verschillende vormen van magie die we gebruiken. Qua inhoud zijn ze allemaal hetzelfde; en zijn ze allemaal illusoir. Er is geen hiërarchie in illusies – de ene illusie is niet beter of slechter dan enige andere illusie. Maar het is belangrijk om die verschillen in de wereld te respecteren, zolang we denken dat de wereld en ons leven als individu werkelijk zijn – het negeren van deze dimensie is het verwarren van niveaus. Het lichaam is niet werkelijk, maar zolang we denken dat dit wél zo is, moeten we zorg dragen voor de behoeften ervan. Evenzo is er in bepaalde situaties gedrag dat gepast is, en ander gedrag niet. Als student van de Cursus is dus onze primaire focus op ons gebruik van het lichaam en onze interacties in de wereld, en dit is altijd een kwestie van de keuze die we in de denkgeest maken om onze individuele speciale identiteit intact te houden, óf om geleidelijk aan onze behoefte los te laten om onszelf als gescheiden en speciaal te zien.

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina