Hebben dieren hun eigen draaiboek gekozen? Waarom is de focus beperkt tot het vergeven van de mensen in ons leven, zonder dat de behandeling van dieren genoemd wordt? De eigenschappen van Gods leraren, in het bijzonder zachtaardigheid, lijken gericht te op onze medemens. Dieren in deze wereld doorleven een dagelijkse holocaust door ons toedoen, en lijken pijn te voelen en te geloven dat ze hier zijn. Hier maak ik me enorm druk over, en ik kan er maar niet uitkomen hoe ik hierover moet denken. Zijn zij niet óók onze broeders?

Antwoord: Ja, zij zijn onze broeders. We hebben dit onderwerp besproken in onze antwoorden op twee eerdere vragen: V#134 en V#340; en het wordt ook besproken in V#020 (“Wat wordt bedoeld met het Zoonschap, en wie of wat is erin opgenomen?) in ons boek De meest gestelde vragen over Een cursus in wonderen. We leggen daarin uit dat dieren deel uitmaken van het gefragmenteerde Zoonschap, net zoals wij. Daarom moeten we over hen op dezelfde manier denken. Ware vergeving is universeel; het sluit geen enkel deel van het Zoonschap uit. Dieren worden in de Cursus niet specifiek besproken, omdat het voornaamste aandachtspunt ervan het genezen van onze relaties met elkaar is. Denk aan zijn oorsprong in de beslissing van Helen en Bill om een betere manier van omgaan met elkaar en hun collega’s te vinden. Maar dezelfde principes kunnen op dieren worden toegepast, hoewel je ervoor moet oppassen dit niet vanuit het perspectief van vorm te benaderen. Dat zou alleen tot verwarring leiden wanneer we denken aan kwesties als draaiboeken, aangezien wij (homo sapiens) degenen zijn die het idee van verschillende soorten en rangordes, zoals bezield en onbezield, geïntroduceerd hebben. Je concentreren op het doel zal je helpen op het juiste spoor te blijven: geef ik aan mijn relatie met dieren het doel van het ego, het zien van afscheiding en slachtofferschap? Of het doel van de Heilige Geest, leren dat alle afscheiding illusoir is? Door je aldus te concentreren op de inhoud in je denkgeest, zul je meer geneigd zijn in te zien dat alle wezens een gemeenschappelijke oorsprong en een gemeenschappelijk doel hebben.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina