Ik ben het boek van Kenneth Wapnick: “A Vast Illusion: Time According to A Course in Miracles” aan het lezen en probeer het idee van de waarnemer te begrijpen. Ik denk dat je bedoelt dat de waarnemer nog deel uitmaakt van onze gespleten denkgeest, maar op een ander niveau dan het niveau van vorm. Klopt dat?

Antwoord: Ja, de waarnemer is het keuzemakende deel van de gespleten denkgeest. Vorm daarentegen heeft alleen te maken met de projecties van de denkgeest. Dat is de manier waarop het ego probeert te voorkomen dat we naar de inhoud van onze denkgeest kijken, zodat we ons niet herinneren dat we het vermogen hebben om van gedachten te veranderen over onze keuze voor het ego in plaats van voor de Heilige Geest. De waarnemer, of de keuzemaker, is dus het vermogen van de denkgeest om te kiezen tussen identificatie met het denksysteem van het ego of met dat van de Heilige Geest. (zie bijvoorbeeld T14.III.4). Wanneer hij kiest voor het denksysteem van vergeving van de Heilige Geest, dan kijkt hij zonder oordeel naar alle ego gedachten in de denkgeest - hij observeert deze gedachten. Deze beginnen dan te vervagen en uiteindelijk verdwijnen ze, omdat hun onbeduidendheid duidelijk wordt wanneer ze in het licht van de waarheid (de juiste staat van denken) worden gezien.

Je vraag wordt regelmatig door studenten gesteld. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze eerdere uiteenzettingen over dit onderwerp in de vragen: V#264 , V#663 , V#713 , V#713 , V#814 en V#1292 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina