Ken Wapnick geeft aan in zijn boeken, artikelen en tapes, dat Jezus geen richtlijnen geeft voor specifieke problemen in de wereld. Toch schrijft hij in zijn boek Absence from Felicity/Een leven geen geluk uitgebreid over de zeer specifieke richtlijnen die Helen ontving. Er staat een zin op pagina 244, die me erg raakt en die ik elke dag regelmatig uitspreek: “Als Jij me zegt wat ik moet doen, dan zal ik het doen”. Het is een gebed en Jezus zegt tegen Helen dat het de poort is die haar voorgoed uit de woestijn zal leiden. Toch vraag ik me af of het niet ongepast is dat ik dit aan Jezus vraag. Kan het zijn dat Jezus specifieke informatie aan Helen en Bill gaf omdat ze betrokken waren bij het optekenen van Een cursus in wonderen? Kun je me helpen met deze schijnbare inconsequentie – hoe rijm ik de zeer specifieke richtlijnen van Jezus aan Helen (en Bill) over wereldse problemen met de beweringen van Ken dat Jezus dit soort leiding niet geeft?

Antwoord: We hebben dit onderwerp in een aantal vragen van andere studenten behandeld. Bijvoorbeeld: V#437 , V#477 , V#538 en V#626 . Voor veel mensen is het een bron van verwarring. In hoofdstuk 17 van Absence from Felicity/Een leven geen geluk legt Ken uit waarom Helen het gevoel had dat Jezus haar leiding gaf voor haar specifieke problemen. Daar laat hij zien dat het niet zo is dat Jezus voor Helen en Bill andere dingen deed dan voor anderen. Het is eerder iets wat Helen deed met de angst in haar denkgeest om de volheid van de liefde, gesymboliseerd door Jezus, te aanvaarden. Dit is voor ons allemaal leerzaam. We zijn allemaal vreselijk bang om op te gaan in de aanwezigheid van liefde, onze ware Identiteit, dus bepalen we onbewust de vorm waarbinnen we de inhoud – liefde – kunnen aanvaarden.

Aldus stond Helen zichzelf toe zijn liefde alleen te aanvaarden in de vorm van richtlijnen voor haar specifieke problemen, net zoals velen van ons. Maar, zoals Ken duidelijk maakt, Helen wist ook dat Jezus de weerspiegeling van de liefde van de Hemel was, dus waren er ook momenten dat ze voorbijging aan alle beperkingen en zich niet langer identificeerde met een beperkt zelf, afgescheiden van liefde en er bang voor. In de hierboven aangehaalde vragen wordt dit diepgaand besproken. Dit alles betekent niet dat je niet door kunt gaan het gebed dat je zo mooi vindt uit te spreken of hulp te vragen aan Jezus. Bedenk alleen dat wat je werkelijk wilt de liefde is, die Jezus is. Op die manier zul je niet op het niveau van specifieke en concrete problemen blijven, wat slechts de laagste trede is van de ladder die ons terugbrengt naar de eeuwige, onbeperkte vrede en liefde waarin we geschapen zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina