Wil je alsjeblieft uitleggen wat Jezus bedoelt wanneer hij in Een cursus in wonderen zegt: “Als jij bereid bent de rol van bewaker van je denksysteem te laten varen en het voor mij open te stellen, dan zal ik het heel zachtzinnig corrigeren en jou terugleiden naar God.” (T4.I.4:7). Betekent dit dat ik mijn gedachten niet moet censureren, of dat ik mijn gedachten moet openen voor anderen, zelfs als die niet zuiver zijn?

Antwoord: Wat wij als keuzemakende denkgeesten ‘bewaken’ is de beslissing om onszelf te beschouwen als onschuldige en hulpeloze slachtoffers van een wereld waarvan we zeker weten dat die zich buiten ons bevindt. Het denksysteem van de wereld wordt ons opgelegd, zo denken we; de oorsprong ligt niet bij ons. Wij (als denkgeesten) beschermen onszelf zorgvuldig tegen elke inbreuk op dit zwaar beveiligde geheim. Het is déze rol waarvan Jezus ons vraagt afstand te doen. Hij wil dat we bereid zijn onze denkgeest voor hem open te stellen, wat betekent dat we bereid zijn om naar binnen te keren en te ontdekken wat we voor onszelf en voor hem hebben verborgen. In een later hoofdstuk zegt hij: “…samen hebben we de lamp die het [denksysteem van het ego] zal verdrijven” (T11.V.1:3). Dat is werkelijk de essentie van onze beoefening: de duisternis van het ego naar het licht van Jezus’ liefde brengen, waar we uiteindelijk zullen zien dat het alleen de illusie van duisternis was, en verdedigingen dus niet nodig zijn. We kunnen dit alleen maar doen wanneer we bereid zijn om samen met Jezus te kijken naar onze investering om het denksysteem van het ego binnen onze denkgeest in stand te houden. Jezus vraagt ons die rol – ondersteuning van het denksysteem van het ego – op te geven, en ons in plaats daarvan met hem verbinden in al onze gedachten en waarnemingen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina