Als de gespleten denkgeest (A=B+C*) illusoir is, is de juist gerichte denkgeest dan de Denkgeest met een hoofdletter?

Antwoord: De gespleten denkgeest heeft betrekking op de denkgeest van de afgescheiden Zoon, die verdeeld is in een deel waarin het ego verblijft (onjuist gericht) en een deel waarin de Heilige Geest verblijft (juist gericht). Het A=B+C diagram heeft betrekking op de onjuist gerichte denkgeest. A staat voor een zondig zelf dat verdeeld is in zelf B (onschuldig slachtoffer) en zelf C (schuldige dader). Zowel B als C worden op het niveau van het lichaam ervaren. De correctie van de egodynamiek om ons gevoel dat we zondig zijn af te splitsen, staat bekend als de juist gerichte denkgeest. Deze vormt op zijn beurt een A’, B’, C’ diagram (uitgesproken als: A prime, B prime, C prime). De juist gerichte denkgeest bestaat dan ook, als deel van de gespleten denkgeest, nog altijd binnen de illusie. De Denkgeest met een hoofdletter vinden we alleen in de Hemel. We kunnen stellen dat de Denkgeest met een hoofdletter in onze juist gerichte denkgeest weerspiegeld wordt. Maar als correctie van de onjuist gerichte denkgeest bevindt de juist gerichte denkgeest zich binnen het illusoire rijk van de afscheiding. Wanneer we in God ontwaken, is er geen juist of onjuist gerichte denkgeest meer.

Een uitgebreide uitleg over deze dynamiek, met tekeningen erbij, wordt gegeven in All are Called, Vol. One van Kens boek The Message of A Course in Miracles. Ook kan V#1189 interessant zijn, want deze gaat over de juist gerichte denkgeest vanuit het perspectief van ervaring.

(noot vertaler: een korte toelichting op het A=B+C schema is te vinden in de voetnoot bij V#176 )

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina