Ik heb wat raad nodig over hoe ik om moet gaan met een relatie die ik met iemand heb die de Cursus anders interpreteert dan ik. Is dat mogelijk? Ik vind het zo moeilijk, omdat hij erop aandringt zijn inzicht aan mij en anderen te onderwijzen en stilzwijgend te kennen geeft dat ik niet open sta voor de Heilige Geest in hem als ik het niet eens ben met wat hij zegt. Het is voor mij ongemakkelijk om naar hem te luisteren, en ik weet niet zeker waarom dat mij zo erg stoort. Ik heb hem gesmeekt geen Cursusbegrippen te bespreken. Hij vat dit persoonlijk op en beschuldigt mij ervan hem niet vrij te laten. Heeft deze relatie zin?

Antwoord: Het is voor twee mensen die Een cursus in wonderen verschillend interpreteren zeker mogelijk een gelukkige partnerrelatie te hebben, hoewel alleen jij kunt weten of dit voor jou de juiste relatie is. Je kunt met iemand van mening verschillen en je toch vredig en liefdevol voelen naar hem toe. De Cursus leert ons dat wat dit in het algemeen zo moeilijk maakt het gegeven is dat we bang zijn ons vredig en liefdevol te voelen. Dit dwingt ons ertoe onbewust op zoek te gaan naar redenen om ongelukkig te zijn bij anderen. We willen verschillen vinden en dan verkondigen: ‘Aha! Hier is de reden waarom ik nooit volledig van iemand als jij kan houden. En nu weet ik dat jij er de oorzaak van bent dat ik me ongelukkig voel’. Deze strategie zorgt ervoor dat wij mét onze identiteit intact blijven, er zeker van dat de ander schuldig is en dat wij gelijk hebben – weliswaar ellendig, maar gerechtvaardigd in ons gevoel.

Eigenlijk is niet het feit dat jullie over de Cursus niet op één lijn zitten het probleem, maar eerder jullie gedeelde beslissing er een punt van te maken dat jullie niet op één lijn zitten. Met andere woorden, dat je je ongelukkig voelt vloeit niet voort uit verschillen in geloof of filosofie, maar uit de waarneming dat je wordt aangevallen en, ongetwijfeld, de wens op jouw beurt aan te vallen. Dit is de dynamiek die we altijd inzetten wanneer wij naar het ego luisteren. Wat de trigger in de buitenwereld lijkt te zijn is eigenlijk irrelevant. Daarom is er een gezegde over relaties dat het probleem nooit het probleem is.

Natuurlijk betekent dit alles niet dat je in een relatie moet blijven die voor jou niet goed voelt (noch betekent het dat je die moet verlaten). Maar het betekent wel dat het heel nuttig zou zijn op te houden met je te concentreren op jullie meningsverschillen over de Cursus en ook op hoe je gedrag moet hanteren dat je onplezierig vindt. Vraag in plaats daarvan de Heilige Geest in jouw denkgeest om mee kijken naar wat er aan de hand is en je te helpen om de voorwaarden in je eigen denkgeest te veranderen die aanval (zowel geven als ondergaan) veiliger doen voelen dan liefde.

Wanneer je onderkent dat de Liefde van de Heilige Geest al in je denkgeest is, dan zul je niet langer de behoefte voelen jezelf te verdedigen door in conflict te verkeren. Bovendien, wanneer je partner, of iemand anders, op een manier handelt die jij als minder vriendelijk ervaart, zul je weten dat dit een weerspiegeling van zijn eigen angst is en zul je dat niet persoonlijk opvatten. Je zult ook weten welke beslissing je over je relatie moet nemen –blijven of weggaan – niet uit boosheid, schuld, angst, of nood, maar eerder op basis van eenvoudige voorkeur en een helder begrip van de meest liefdevolle actie.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina