Hoe kan ik in mijn denkgeest een probleem naar de liefde van Jezus brengen als ik me er niet eens van bewust ben dat hij daar aanwezig is?

Antwoord: Om het met andere woorden te zeggen: een probleem naar de liefde van Jezus brengen is jouw probleem vanuit het perspectief van je juist gerichte denkgeest bekijken. Hoewel we de juist gerichte denkgeest van ons bewustzijn hebben afgesplitst, is hij daar nog steeds aanwezig. We moeten alleen maar steeds meer tégen het ego (de onjuist gerichte denkgeest) kiezen en dan zullen we langzamerhand het bewustzijn van onze juist gerichte denkgeest terugkrijgen. Naarmate het proces zich voortzet, zul je dit beginnen te ervaren als een liefdevolle, niet-oordelende aanwezigheid, maar of je die nu Jezus noemt of niet is onbelangrijk. Vanuit je juist gerichte denkgeest weet je dat de afscheiding niet werkelijk is, en dus projecteer je niet, oordeel je niet en neem je niets serieus van wat in de wereld gebeurt. Doordat je je meer aangetrokken voelt tot vergeving en het ongedaan maken van afscheidingsgedachten, bezie je je probleem automatisch in een ander licht. Dan wil je de gelijkheid tussen jou en ieder ander zien en de verschillen minimaliseren, zonder ze te negeren. Je beseft dan dat jouw juist gerichte denkgeest je ware Zelf vertegenwoordigt en uiteindelijk zul je je er meer thuis voelen dan in het domein van het ego (je onjuist gerichte denkgeest): speciaalheid, oordeel, conflicten en dood. De problemen die zich in je leven aandienen zul je dan ook op een heel andere manier benaderen, meer in lijn met je doel om hulp te vragen om alle blokkades te verwijderen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde.

In V#319 , V#934 , en V#1127 worden verwante onderwerpen besproken.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina