Kunnen we tot de Heilige Geest bidden om genezing, bescherming en het welzijn van anderen? In de christelijke en gnostische mystieke tradities en religies in de wereld is de spirituele kracht die bemiddelt tussen schijnbaar geïncarneerde wezens en God de Vader gewoonlijk de een of andere vrouwelijke godheid die Sophia heet (Kwan Yin, Tara enz. zijn gelijkaardige begrippen in oosterse tradities). Kunnen we stellen dat Sophia, de heilige Maria in haar kosmetisch aspect enz. een andere naam is voor de Heilige Geest?

Antwoord: In Een cursus in wonderen heeft bidden een heel andere betekenis dan in de andere tradities zoals degene die jij noemt. Het soort gebed dat jij beschrijft maakt geen deel uit van de theorie en de beoefening van de Cursus, want het houdt in dat God weet heeft van onze wereld en al onze problemen, en dat ze allemaal werkelijk zijn. Alles wat in de Cursus wordt onderwezen is gebaseerd op zijn strikt non-dualisme – alles behalve God, Christus en Hun scheppingen in de Hemel is illusoir. Op dit niveau wordt gebed gedefinieerd als het lied dat de Vader voor de Zoon en de Zoon voor de Vader zingt; zo beschrijft Jezus dit in de Inleiding tot het Lied van het gebed. Deze Aanvulling op de Cursus bevat het opgetekende materiaal dat als reactie kwam op het groeiende wanbegrip dat Cursusstudenten hadden van gebed, vergeving, genezing, en de rol van de Heilige Geest. In de eerste paragraaf “Het ware gebed” zegt Jezus: “Het ware gebed moet de valstrik van vragen door smeekbeden vermijden. Vraag liever te ontvangen wat reeds gegeven is, te aanvaarden wat reeds aanwezig is” (L1.I.1:6-7). Jezus maakt echter duidelijk dat er niets mis mee is als je om specifieke dingen vraagt als je dat wilt, omdat gebed als een ladder is, waarbij op de onderste sporten alleen specifieke dingen voor ons betekenis hebben (L1.I.2). Communicatie moet dan ook in dit perspectief gebeuren, maar gebed en onze zienswijze over de Heilige Geest veranderen naarmate we hoger op de ladder klimmen en steeds meer waarde verlenen aan eenheid.

De betekenis hiervan voor ons die geloven dat de wereld en ons individueel leven erin werkelijk zijn, is dat ons gebed op de een of andere manier een afspiegeling moet zijn van dat lied van de Eenheid van Vader en Zoon in de Hemel. Het ware gebed deelt het doel van ons leven hier vanuit een juist gericht denken: het ongedaan maken van elk gevoel van afscheiding, tussen de ene persoon en de andere, en tussen onszelf en God. Dit geloof in de afscheiding en de daaruit voortvloeiende schuld is het enige probleem, en dat is de bron van elk ander ogenschijnlijk probleem in ons leven. De enige ware genezing is dus het ongedaan maken van die overtuiging door te oefenen in vergeving, en op dat punt speelt de Heilige Geest een rol. We kunnen ervoor kiezen ons in ons juiste denken tot de Heilige Geest te richten, als herinnering eraan dat we maar één probleem hebben, de afscheiding, en dat er maar één oplossing is: vergeving (WdI.79-80). Daarom zegt Jezus ons: “het enige zinvolle gebed is het gebed om vergeving” (T3.V.6:3). Dat is ook de basis van Jezus’ antwoord aan Helen (die de Cursus heeft opgetekend) toen ze hem vroeg wat ze moest zeggen tegen iemand die haar hulp nodig had. Hij antwoordde dat ze de verkeerde vraag stelde, en dat ze zich niet moest bekommeren om wat ze moest zeggen, maar wel om het loslaten van de oordelen in haar denkgeest. Als oordelen niet in de weg staat, weten we automatisch wat we al of niet moeten zeggen. Oordelen blokkeert de stroom van liefde die altijd wordt uitgedrukt op de manier die voor iedereen het beste is.

Vele andere studenten hebben vragen gesteld over het gebed en over de Heilige Geest, en we verwijzen naar de antwoorden op hun vragen: V#388 , V#572 , V#592 , en V#628 . De rol van de Heilige Geest wordt ook grondig uitgelegd in hoofdstuk 4 van Few choose to listen (Weinigen verkiezen te luisteren), wat het tweede deel is van The message of “A Course in Miracles” (De boodschap van “Een cursus in wonderen”). Het gaat er in deze bespreking vooral over hoe studenten verkeerd begrepen hebben wat de Cursus zegt over het vragen om hulp van de Heilige Geest.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina