Antwoord: Het is ons niet helder wat je bedoelt met ‘verkeerd’. De meesten van ons luisteren meestal naar het ego, en alles wat het ego voorstaat zal alleen in die zin ‘schadelijk’ zijn dat het de pijn van onze afscheiding van God en ons ware Zelf zal versterken. Alles wat we hoeven doen is ons hiervan bewust te worden en zonder oordelen naar deze ideeën te kijken. Er bang voor zijn of ertegen vechten is ze tot werkelijkheid maken en ze een macht toekennen die ze niet hebben. Door er zonder oordelen naar te kijken versterk je je identificatie met je juist gerichte denkgeest, en zul je er geleidelijk aan steeds minder door beïnvloed worden.

In het algemeen is het altijd het beste om je te laten leiden door de regel van vriendelijkheid: vriendelijkheid naar jezelf en naar anderen. Dit betekent dat als je gedachten hebt die jou of anderen kunnen schaden als je ernaar zou handelen, het beter is om niet volgens deze gedachten te handelen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina