Wie is de Vader in de Cursus? Dezelfde als ‘Onze Vader in de Hemel’ uit de Bijbel? Dezelfde als Jahweh of een andere archont of demiurg? Is het Kether of Sin Soph in de Boom des Levens? We weten dat Jezus van het Nieuwe Testament en de Cursus dezelfde leraar is.

Antwoord: God in Een cursus in wonderen is de ‘Vader’ van Christus, Zijn Zoon. ‘Vader’ staat tussen aanhalingstekens omdat het onderscheid [tussen Vader en Zoon – vert.] wordt gemaakt voor ons, omdat wij non-dualisme of zuivere ongedifferentieerde Eenheid niet kunnen begrijpen. “…zolang jij denkt dat een deel van jou afgescheiden is, heeft het denkbeeld van een Eenheid die als Eén verbonden is, geen betekenis” (T25.I.7:1); “ Nergens eindigt de Vader en begint de Zoon als iets afzonderlijks van Hem” (WdI.132.12:4). God kan alleen direct ervaren worden, maar niet in menselijke termen. Menselijke ervaringen zijn door en door dualistisch en de werkelijkheid is dat niet: “ We zeggen: ‘God is’, en doen er dan het zwijgen toe, want in die wetenschap verliezen woorden hun betekenis. Er zijn geen lippen om ze uit te spreken en er is geen deel van de denkgeest onderscheiden genoeg om te voelen dat hij zich nu gewaar is van iets dat niet hijzelf is. Hij heeft zich verenigd met zijn Bron. En als zijn Bron Zelf, is hij alleen maar” (WdI.169.5:4-7).

Hoewel de theologie van Een cursus in wonderen de taal van de Joods-Christelijke traditie gebruikt, verschilt hij wel degelijk van die traditie, net zoals van de meeste andere systemen, en zijn de verschillen onoverbrugbaar. Dat blijkt duidelijk uit deze voorbeelden van de leer van de Cursus over God: (1) Het eindige universum is niet Gods schepping (T11.14; H22.5:5); (2) Hij weet niets van deze wereld (T4.II.8:6,7; T25.VII.3:3,4); (3) God veroordeelt niet (WdI.46.1; WdII.10); (4) Hij eist geen offers: “Offeren is een begrip dat God totaal onbekend is” (T3.I.4:1).

De Cursus maakt ook duidelijk dat veel van de verslagen in het Nieuwe Testament over het leven en de boodschap van Jezus, onnauwkeurig of verdraaid zijn. In feite kan de hele Cursus gelezen en bestudeerd worden vanuit dat perspectief. Zo heeft de Cursus het over Verzoening zonder offer, de werkelijke boodschap van de kruisiging en de betekenis van de opstanding (T3.I; T6.I; H28); de betekenis van Kerstmis (T15.X,XI), vergeving en het wonder (WdII.1,13), en nog veel, veel meer.

Het boek van Kenneth Wapnick“A Course in Miracles and Christianity: A Dialoque”, beschrijft de belangrijkste punten van verschil. Ook andere vragen in deze Vraag- en Antwoordservice behandelen de verschillen. Zie hiervoor trefwoordenregister van deze website (kijk onder ‘Denksystemen andere’, of op de Engelstalige website onder A Course in Miracles / other thought systems / Christianity).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina