In aansluiting op V#825 wil ik nog een vraag stellen, om er zeker van te zijn dat ik de gevolgen van de keuze voor speciaalheid begrijp. Zoals ik het begrijp, kan ieder probleem dat we in ons leven hebben, teruggevoerd worden op ons verlangen om speciaal te zijn en ons te onderscheiden van onze broeders en zusters. Betekent dat dat we een probleem kunnen hebben dat voortkomt uit het verlangen om speciaal te zijn in een ander aspect van ons leven? Bijvoorbeeld: ik verlang ernaar om intelligenter te zijn dan anderen en kies voor speciaalheid en handel naar dit verlangen. Bedoel je dan dat deze keuze voor illusie pijnlijke gevolgen zal hebben, maar dat die kunnen opduiken in een ander aspect van mijn leven dat niets te maken heeft met intelligenter willen zijn dan anderen?

Antwoord: De pijnlijke gevolgen van het kiezen van een illusie van jezelf als vervanging van de waarheid over jezelf, doen zich op veel verschillende manieren voor, niet alleen in de context van je pogingen om intelligenter te zijn dan anderen. Dat is alleen de specifieke vorm van de onderliggende inhoud. Een andere manier om te zeggen dat we een illusoire identiteit kiezen, is te zeggen dat we een leugen leven. Het is duidelijk dat daar verschrikkelijke gevolgen uit voortvloeien. Alle onbewuste verdedigingen die je in stand moet houden om de leugen te beschermen, vereisen een enorme inspanning. Ons verdedigingssysteem moet altijd op ‘verhoogde waakzaamheid’ staan voor alles wat de leugen kan blootleggen en onze speciale positie vernietigen. Deze dynamiek moet wel een diepgaande uitwerking hebben op al onze relaties.

De diepere oorzaak is echter de keuze om het antwoord van de Heilige Geest op het “nietig dwaas idee” van afscheiding af te wijzen, en in plaats daarvan dat van het ego aan te nemen. Dit is het niveau waarop het ‘herstelwerk’ moet plaatsvinden. De onderliggende wens is om superieur te zijn aan God – dat is waar de werkelijke angst en pijn zich bevinden. Dat is een absurde gedachte natuurlijk, maar het is wel de gedachte die weerspiegeld wordt in het verlangen om intelligenter te zijn dan anderen. Daar geven we allemaal uiting aan, iedere keer dat we zo graag speciaal willen zijn. In Een cursus in wonderen stelt Jezus ons de vraag: “Als je de speciale relatie als een triomf over God zou zien, zou je die dan willen?” (T16.V.10:1). Hoe meer we deze samenhang zien, des te meer we beseffen dat we onszelf kwetsen bij iedere poging om speciaal te zijn. Want we zullen niet alleen gevangen raken in de futiliteit van het ego, met zijn valkuil van: “zoek en vind niet” (T12.IV.1:4), maar onszelf ook beroven van de vrede en vreugde die ons eeuwige erfgoed zijn, ons “heilige recht” (T30.V.9:10).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina