Hoe ga ik voorbij aan mijn haat voor God omdat Hij mij heeft geschapen? Dat is natuurlijk mijn ego of mijn zelf dat spreekt. Ervaart mijn Zelf dankbaarheid jegens God voor de schepping? Ik ben tot het besef gekomen dat ik mijn hele leven lang al een hypocriet ben geweest en heb het gevoel dat mijn zelf nu in de diepte van Dante’s inferno zit.

Antwoord: Dat zou een positieve stap kunnen zijn, want door eerlijkheid met jezelf beginnen alle barricades te verzwakken die we hebben opgeworpen om de waarheid te blokkeren. De uitweg is te beseffen dat ‘de diepte van Dante’s inferno’ ook deel uitmaakt van het schijnheilig volhouden dat je niet bent zoals God je heeft geschapen. Je hebt jezelf geholpen door onderscheid te maken tussen je zelf en het Zelf. Nu moet je aanvaarden dat er maar één je ware werkelijkheid is; de andere is verzonnen. En het is niet moeilijk te raden welke waar is en welke onwaar, vooral als je student bent van Een cursus in wonderen. Wat je moet benadrukken is dat er maar één werkelijk is. Jezus spreekt hier heel treffend over in Les 93: “Jij bent wat God geschapen heeft, of wat jij hebt gemaakt. Eén Zelf is waar, het andere is er niet. Probeer de eenheid van je ene Zelf te ervaren. Probeer Zijn Heiligheid te waarderen en de liefde waaruit Het geschapen werd. Probeer aan het Zelf dat God als jou geschapen heeft geen afbreuk te doen door Zijn verhevenheid te verbergen achter de nietige afgoden van zondigheid en kwaad die jij gemaakt hebt om in Zijn plaats te stellen. Laat Het tot het Zijne komen. Hier ben jij, Dit ben Jij. En er woont licht en vreugde en vrede in jou, omdat dit zo is” (WdI.93.9).

Misschien haat je jezelf wel als denkgeest die beslissingen neemt omdat je ervoor kiest anders te zijn dan dit Zelf dat God naar het beeld van Zijn eigen Heiligheid en Liefde heeft geschapen. De projectie van zelfhaat komt meestal bij God voor de deur terecht! Maar wanneer je beseft dat deze verkeerde keuze geen enkel gevolg heeft gehad (behalve in je eigen misleide denkgeest), en het je ware Zelf niet heeft veranderd, is er niets om verontrust over te zijn. In onvrede zijn en jezelf veroordelen houdt in dat de vergissing niet gewoon een vergissing is die al is gecorrigeerd, maar eerder dat het een zonde is met werkelijke gevolgen. Maar dit is juist wat ons voortdurend wordt aangeraden niet te doen: de vergissing tot werkelijkheid maken. Dat het moeilijk is om voorbij het afgrijselijke zelfbeeld te komen dat we van binnen herbergen, is niet aan Jezus' aandacht ontsnapt: “Dit zijn overtuigingen die zo vast verankerd zijn dat het moeilijk is je te helpen inzien dat ze op niets zijn gebaseerd” (WdI.93.2:1). Stel dat Dante zich had gerealiseerd dat zonde niet op de werkelijkheid is gegrondvest?

Interessant is dat Jezus het woord arrogantie gebruikt met betrekking tot onze negativiteit jegens onszelf. Om een voorbeeld te noemen: in Les 152, die ook de onveranderlijkheid van onze Identiteit benadrukt, onderricht hij ons: “We leggen de arrogantie terzijde, die zegt dat we zondaars zijn, schuldig en bang, beschaamd om wat we zijn, en verheffen in plaats daarvan ons hart in ware nederigheid tot Hem die ons smetteloos heeft geschapen, in macht en liefde zoals Hij” (WdI.152.9:4).

Tot slot is het nuttig om onomwonden te kijken naar alle zelfhaat en wrok die aanwezig kan zijn, maar alleen zo dat je wat je hebt ontkend en in het duister bewaard naar het licht van vergeving kunt brengen. Vergeving betekent dat je aanvaardt dat wat je dacht dat je gemaakt had om Gods schepping te vervangen, totaal illusoir is en in betekenisloosheid zal verdwijnen als je niet langer de noodzaak voelt dit als werkelijk te zien. “Vader, Uw Heiligheid is de mijne. Uw Liefde heeft mij geschapen en mijn zondeloosheid voor eeuwig tot deel van U gemaakt. Ik draag schuld noch zonde in mij, want die is er niet in U” (WdII.235.2). Deze zijn de gelukkige gedachten van hen die het pad hebben bewandeld, niet met Vergilius naar het inferno, in lichterlaaie door de zonde, maar met Jezus naar het licht en de vrede van vergeving, brandend van liefde.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina