Kun je het ego vergeven?

Antwoord: Nee, je kunt geen illusie vergeven. Zeggen dat je het ego vergeeft zou het een werkelijkheid verlenen die het niet heeft, en zou betekenen dat de afscheiding wel degelijk heeft plaatsgevonden. Vergeving is een verandering van denken, waarbij het geloof in de illusie van de afscheiding (het ego) wordt vervangen door de herinnering aan Gods Liefde (de Heilige Geest). De afscheiding heeft nooit plaatsgevonden (T6.II.10) en dus is er niets om te vergeven; daarom vertelt Jezus ons in Een cursus in wonderen: “Het wonder (vergeving) doet niets. Al wat het doet is: het maakt ongedaan. En zo ruimt het de belemmeringen op ten opzichte van wat werd gedaan” (T28.I.1:1-3). Vergeving maakt je weer bewust van de beslissingsmacht van de denkgeest. In een andere passage brengt Jezus dit op een iets andere manier naar voren: “ [… vergeef] de Zoon van God […] voor wat hij niet heeft gedaan" (T17.III.1:5). Niets wat iemand doet heeft enige invloed op onze vrede. Vrede wordt verworpen wanneer de denkgeest besluit de kant van het ego te kiezen. De denkgeest “vergeeft” zichzelf dan door in plaats daarvan voor de Heilige Geest te kiezen. De keuze voor het ego, wat een keuze voor niets is, wordt zo ongedaan gemaakt/vergeven.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina