Ik zou graag willen weten waar precies in Een cursus in wonderen de metafoor van de adelaar en de mus vermeld wordt, omdat ik die niet kan vinden sinds ik begonnen ben de Cursus te lezen.

Antwoord: Hieronder volgen de twee passages waarin de metafoor van de adelaar en de mus wordt gebruikt:

“Zij die voor vrijheid kiezen, zullen alleen haar gevolgen ervaren. Hun macht is van God afkomstig, en ze zullen die alleen geven aan wat God gegeven heeft om met hen te delen. Niets anders kan hen raken, want dit is al wat ze zien, doordat ze hun macht delen in overeenstemming met Gods Wil. En zo wordt hun vrijheid gegrondvest en gehandhaafd. Ze wordt overeind gehouden dwars door alle verleiding heen om gevangen te nemen en gevangen genomen te worden. Aan hen die vrijheid hebben leren kennen zou je moeten vragen wat vrijheid is. Vraag de mus niet hoe de adelaar zijn hoge zweefvlucht maakt, want de kleinvleugeligen hebben voor zichzelf niet de macht aanvaard met jou te delen” (T20.IV.4).

“Wanneer deze kracht eenmaal is ervaren, is het onmogelijk nog op je eigen onbeduidende vermogens te vertrouwen. Wie zou proberen met de nietige vleugels van een mus te vliegen wanneer hem de machtige kracht gegeven is van een adelaar? En wie zou zijn vertrouwen stellen in het schamele aanbod van het ego wanneer de gaven van God voor hem worden neergelegd? Wat is het dat hen ertoe aanzet de omslag te maken?” (H4.I.2)

De Glossary Index en de elektronische versie van Een cursus in wonderen zijn een grote hulp om specifieke passages te vinden. In de Glossary vind je de definitie van de belangrijkste begrippen die in de Cursus worden gebruikt en de referenties waar ze gevonden kunnen worden. De elektronische versie van de Cursus heeft een zoekfunctie die je in staat stelt elk woord of zinsdeel te vinden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina