Hoe zouden we ons in de wereld van vorm en in de dagelijkse contacten met anderen moeten gedragen zonder te oordelen? We ontmoeten mensen en voeren een of ander gesprek, maar onwillekeurig komt iemands naam naar voren en lijkt er een ‘oordeel’ te worden gevormd; of wanneer er over de actuele gebeurtenissen – politieke, spirituele of andere – wordt gesproken, geef je ook een oordeel. Ik vind het heel moeilijk om mijn denken ‘juist gericht’ te houden terwijl ik in deze wereld leef, en ik heb me al afgevraagd waarover ik dan wel kan spreken – als het niet is om een positieve of negatieve mening te geven over het een of het ander.

Antwoord: Het is normaal om in de wereld die ontstaan is uit de afscheidingsgedachte een mening te hebben en die te uiten; het is in feite onmogelijk geen voorkeuren te hebben en tijd door te brengen met sommige mensen en niet met anderen. Een juiste gerichtheid-van-denken wil niet zeggen dat je geen mening kunt hebben; je neemt die alleen niet serieus; en wanneer jou gevraagd wordt een objectief oordeel of een objectieve evaluatie te geven, doe je dat zonder dat element van veroordeling dat verschillen en afgescheidenheid versterkt. Een nuttige richtlijn – wat de inhoud van je denkgeest betreft – is dat wanneer je iets over iemand zegt dat niet voor iedereen geldt, het van je ego afkomstig is, en dus een aanval is. De vorm waarin iemand verschijnt, verschilt natuurlijk – met inbegrip van meningen – maar de vormen hebben niets te maken met wat werkelijk in ons is. Alleen de inhoud is van betekenis, en die inhoud is dat iedereen, zonder uitzondering, een onjuist en een juist gerichte denkgeest heeft, en de macht om tussen die twee te kiezen. Die visie zou de inhoud in je denkgeest van informatie moeten voorzien. Wanneer dat eenmaal duidelijk voor je is, en je investeert niet in de ene of de andere kant van een discussie, zul je automatisch dat doen of zeggen wat het meest liefdevol is. Dat kan betekenen: aan de discussie deelnemen, er niet aan deelnemen, of de bijeenkomst verlaten.

Cursusstudenten versterken dikwijls afgescheidenheid en verschillen door niet deel te nemen aan gesprekken die een oordeel over anderen inhoudt – roddels en dergelijke. Ze gaan ervanuit dat dat nooit het juiste is om te doen, maar ze hebben niet eerst om hulp gevraagd en zich herinnerd dat alleen de inhoud van de verbondenheid met anderen en niet de vorm van die verbondenheid het enige is wat ertoe doet. Uiteindelijk veroordelen ze mensen omdat die anderen veroordelen en begaan dus dezelfde vergissing waarvan ze de anderen beschuldigen. Wat de inhoud betreft, kan het iets liefdevols zijn als je doet wat anderen doen zodat je jezelf niet afzondert. Er is in deze situaties geen juist of onjuist gedrag – dat is er alleen op het niveau van de gedachte. Jezus zegt ons iets ‘ongehoords’ te doen als je broeder je dat vraagt (T12.III.4:1), maar hij waarschuwt ons dat niet te doen als het onszelf of een ander zou kwetsen (T16.I.6:4-5). Het is dan ook noodzakelijk onderscheid te maken.

Wat ook zal helpen is in gedachten houden dat Jezus in zijn onderricht over oordelen de nadruk legt op het feit dat dat niet zondig is; het is gewoon onmogelijk – wat betekent dat we niet over de kennis beschikken om een oordeel te vellen. We zijn in de problemen gekomen door in het begin te oordelen tegen wat in ons hoogste belang was – we kozen ervoor naar het ego te luisteren in plaats van naar de Heilige Geest; dus we zouden niet zoveel geloof moeten hechten aan onze bekwaamheid om een goed oordeel te vellen. Dat maakt Jezus duidelijk en dus moedigt hij ons aan te handelen vanuit een basis van nederigheid. Deze ideeën worden besproken in “Hoe wordt oordelen opgegeven?” in het Handboek voor leraren (H10) en in les 151 van het Werkboek (WdI.151). Een nederige houding helpt ons onze denkgeest open te houden om de Stem namens God door ons heen te laten oordelen.

Dit is een veelvoorkomend probleem wanneer studenten de leringen van de Cursus doorwerken en het wordt besproken op onze audiocassettes “To Judge or Not to Judge” (“Oordelen of niet oordelen”) en “The Meaning of Judgment” (“De betekenis van oordelen”). V#692 gaat ook hierover.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina