Ik heb moeite met enig verband zien tussen de leringen over chakra-systemen, channeling en vele andere ‘waarheden’ in New-Age boeken, en het onderricht dat ik vind in Een cursus in wonderen. Hoe komt dat?

Antwoord: Je hebt moeite om enig verband te zien omdat die er niet is!

Ofschoon de Cursus binnen het kader van het ego blijft (VvTin.3:1), komt zijn onderricht van een denksysteem en een Bron die volkomen voorbij het ego ligt. Zijn doel is om de denkgeest te helpen het ego-denksysteem en het eruit voortkomende onechte zelf te overstijgen. De meeste New-Age systemen zijn erop gericht iemand te helpen makkelijker en gelukkiger te functioneren binnen het ego-denksysteem van afscheiding en individualiteit. Tegelijkertijd kunnen ze bepaalde aspecten van juist-gericht denken weerspiegelen, zoals de waarde van het loslaten van oordelen.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina