Bij de bespreking van de heilige relatie, wordt in het Tekstboek uitgelegd dat “het noodzakelijk [is] dat jij andere ervaringen opdoet, meer in de lijn van de waarheid, om jou te leren wat echt natuurlijk en waar is (T22.VI.13:10). Omdat mijn begrip van Een cursus in wonderen nog altijd heel beperkt is, heeft dit stukje tekst de vrede verstoord waarvan de Cursus me bewust heeft gemaakt. Dat komt volgens mij omdat ik geen heilige relatie heb waarin “wat de een denkt, de ander samen met hem [zal] ervaren” (T22.VI.14:2). Met andere woorden: het ervaren van vergeving heeft me in veel situaties vrede gebracht, maar ik heb geen broeder die het standpunt van de Cursus deelt over eenheid in een huidige droomstaat. Ik hoop dat ik dit verkeerd begrijp, want alleen de Cursus biedt mij stabiliteit, de waarheid van het gezonde verstand en vrede.

Antwoord: Jezus spreekt nooit over vorm of gedrag, wat lichamen met elkaar doen. Hij spreekt uitsluitend over de inhoud in onze denkgeest, of we nu de inhoud van het ego of de inhoud van de Heilige Geest hebben gekozen. In de alinea’s waar jij naar verwijst, wijst Jezus erop dat het voor ons natuurlijk is verschillen bij elkaar te zien (de vorm), verschillen die we belangrijk achten en die voor ons gevolgen hebben, maar dat is natuurlijk alleen omdat we ons met het ego-denksysteem van afscheiding (de inhoud) vereenzelvigd hebben. In waarheid is het onnatuurlijk om elkaar als werkelijk verschillend te zien. Daarom zegt hij dat we beter af zijn als we tegen het ego kiezen, zodat we ervaringen kunnen gaan krijgen die een afspiegeling zijn van de waarheid van onze eenheid met elkaar, onze natuurlijke staat (zie WdI.161.2-4). Met het ego als leraar zien we onze belangen als afzonderlijk en in conflict met die van anderen. Maar wanneer we in plaats daarvan Jezus als onze leraar kiezen, leren we geleidelijk hoe we kunnen zien dat onze belangen dezelfde zijn als die van ieder ander.

Om dit onderrichting te beoefenen hoef je in je leven geen specifieke persoon te hebben die deze gezichtspunten met je deelt. Je kunt gewoon aan iemand denken (uit het verleden of het heden), met iemand omgaan, iemand op tv zien, of over iemand lezen. Word je er alleen bewust van hoe jij over deze persoon denkt. Je hoeft niets te zeggen. Als je jouw belangen niet als afzonderlijk van die van de andere persoon ziet, is de relatie heilig gemaakt, ongeacht of de ander dat weet of niet, en ongeacht wat de gedachten van de ander zijn. Dan zul je een stap vooruit zijn gegaan naar het ervaren van eenheid van zijn, niet alleen van de belangen.

Wanneer deze nieuwe waarneming je hart en denkgeest blijdschap brengt, zegt Jezus, “…zul je beseffen dat jullie relatie een weerspiegeling is van de eenheid van de Schepper met Zijn Zoon. Tussen liefhebbende denkgeesten bestaat geen afgescheidenheid. En iedere gedachte in de ene brengt de andere blijdschap, omdat ze dezelfde zijn” (T22.VI.14:5-7). Jezus gaat verder met het ontvouwen van deze ervaring van eenheid, de uitbreiding van vreugde, liefde en licht door heel het Zoonschap. Aangezien onze denkgeesten als één verbonden zijn, is het onmogelijk dat de blijdschap in jouw denkgeest niet ook aanwezig is in de denkgeest van iemand anders. Daar wijst Jezus op, maar het is voor ons ontzettend moeilijk om te begrijpen omdat we zoveel vertrouwen stellen in wat onze zintuigen getuigen: dat we allemaal van elkaar gescheiden zijn en dat een relatie iets is tussen twee of meer verschillende personen. Maar dit is het revolutionaire denken dat Jezus in zijn cursus naar voren brengt. Relaties beginnen en eindigen in de denkgeest als een afspiegeling van onze relatie met het ego of met de Heilige Geest. Daar is de genezing nodig zodat we uit de droom kunnen ontwaken dat we van onze Schepper en Bron gescheiden zijn.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina