Een vriend van me zei dat het een goed idee zou zijn af te spreken dat we elkaar 10% zouden geven als we iets wonnen met de loterij. Ik stemde ermee in, maar alleen voor de grap. Hij vroeg ook aan hem te denken als ik fortuin zou maken. Ik veronderstel dat de meeste mensen van mening zijn dat je je moet houden aan wat je zegt, en dat zelfs God zelf dat vraagt. Nadat ik dat allemaal gezegd had, voelde ik me innerlijk in conflict komen, omdat het leek te betekenen dat ik ermee had ingestemd hem vanaf nu een deel van al mijn geld te geven. Ik begon hem erom te haten en zelfs nu krimp ik in elkaar als iemand zegt dat je moet doen wat je zegt. Zou Jezus dit afdwingen? Elke soort belofte vervult mijn hart nu met angst. Kun je wat troostende woorden bieden voor dit probleem?

Antwoord: Jezus definieert eerlijkheid als “consistentie” – het is één van de tien eigenschappen van de gevorderde leraar van God (H4.II.1). Hij onderwijst dat het niet alleen een kwestie is van de woorden die je zegt, maar dat “niets van wat je zegt in tegenspraak [is] met wat je denkt of doet … Op geen enkel niveau zijn ze [zij die werkelijk eerlijk zijn] in conflict met zichzelf” (H4.II.1:6,8). Als je de woorden ‘alleen voor de grap’ hebt gezegd, dan lijkt het niet consequent jezelf te verplichten je eraan te houden. Blijkbaar heb je je vriend nooit gezegd dat je je belofte voor de grap hebt gedaan. Het is raadzaam dat toch maar te doen, dan zul je innerlijk misschien meer in vrede zijn.

De enige belofte die Jezus serieus neemt is degene die we bij onze schepping hebben gemaakt, en die we uit ons gewaarzijn geweerd hebben: “God houdt Zijn beloften; Zijn Zoon die van hem. Bij zijn schepping sprak zijn Vader: ‘Jij bent voor eeuwig door Mij geliefd, en Ik door jou. Wees even volmaakt als Ikzelf, want jij kunt nooit van Mij gescheiden zijn.’ Zijn Zoon herinnert zich niet dat hij geantwoord heeft: ‘Dat beloof ik,’ hoewel hij met deze belofte geboren werd” (T28.VI.6:3-6). Jezus neemt dit alleen serieus in de zin dat hij ons eraan herinnert dat dit de bron van al onze innerlijke conflicten is, maar ook dat hier onze ware vrede gelegen is. Hij helpt ons ons bewust te worden van de gedachten in onze denkgeest die we kiezen om ons ervan te weerhouden ons deze belofte te herinneren. Het is niet zo dat Jezus ons verantwoordelijk houdt voor deze keuze; hij wil ons alleen maar helpen een einde aan ons lijden te maken en onze natuurlijke staat van vrede terug in ons gewaarzijn te brengen.

Ons leven in deze wereld is het middel dat onze denkgeest heeft gekozen om deze Identiteit verborgen te houden. Dat we de gebeurtenissen en problemen in ons leven serieus nemen, maakt eenvoudig deel uit van dit verdedigingsmiddel. Dat houdt ook in dat we Jezus en God in ons leven brengen om de dingen voor ons in orde te brengen, en zelfs strafmaatregelen te treffen voor onze overtredingen. Maar dit maakt allemaal alleen maar deel uit van onze onbewuste bedoeling de wereld en het zelf die wij gemaakt hebben om de waarheid en de werkelijkheid te vervangen, geldigheid te verlenen. Door het onderricht van Een cursus in wonderen worden we uitgenodigd ons te verheffen boven het slagveld van de wereld die wij gemaakt hebben zodat we ons bewust worden van een andere manier om de wereld en ons leven waar te nemen.

Je begon uiteindelijk je vriend te haten en werd bang om nog iets te beloven omwille van de schuldgevoelens omdat je jouw belofte, zowel ontologisch als persoonlijk, niet hebt gehouden. De situatie met je vriend is in werkelijkheid een afspiegeling of een fragment van een veel dieper gelegen zelfbeschuldiging omdat je je belofte aan je Zelf en aan God niet hebt gehouden. Hier komen vergeving en het wonder je te hulp! Wanneer Jezus je de weg toont, kun je simpelweg leren glimlachen om de waanzin van de gedachte dat je zo zondig bent geweest om God en Christus te verraden. Dat is compleet onwaar, en trouwens onmogelijk. Het is niet meer dan een verkeerde gedachte, geen zonde, en die kun je nu corrigeren door er zonder oordeel naar te kijken, wat betekent: met de liefde van Jezus aan je zijde. Dan zul je meer in vrede zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina