Zo’n 8 jaar geleden heb ik verschillende vreemde ervaringen gehad. Ik voelde een energie die over mij kwam, naar boven over mijn rug tot in mijn hoofd. Eerst was ik bang en zei er ‘nee’ tegen. Na een paar keer gaf ik me eraan over. Wat er toen gebeurde, duurde maar een paar seconden. Ik ving een glimp op van – ja, van wat? Ik weet het niet zeker, het ging zo vlug. Maar het voelde alsof ik alles wist. Het was net een openbaring. Ik herinner me dat ik zei: ‘Dus hier gaat het allemaal om!’ Toen vergat ik prompt wat ik gezien had. Dat is 4 of 5 keer gebeurd – ik had geen controle over het tijdstip waarop het gebeurde. Eén keer was ik in de bioscoop. Een andere keer stond ik aardappelen te schillen aan het aanrecht! Het gevoel ging even snel weg als het was opgekomen. Sindsdien heb ik die ervaring niet meer gehad, maar ik kan ze niet vergeten. Kun je hier wat licht op werpen?

Antwoord: Het is moeilijk om zeker te weten wat deze ervaringen zijn geweest. Over het algemeen kun je zeggen dat als jij je door zo’n ervaring minder schuldig, angstig en oordelend voelt, en vriendelijker en liefdevoller bent jegens iedereen, ze afkomstig is van dat deel van je denkgeest dat verbonden is met de waarheid over de werkelijkheid en Gods Liefde die er de bron van is. Een cursus in wonderen leert ons dat onze denkgeest opgesplitst is tussen dat deel en het andere deel dat heftig en zelfs op een venijnige manier zijn vermeende onafhankelijkheid van God verdedigt. Het aspect van de denkgeest dat beslissingen neemt, kiest altijd om zich met het ene of het andere deel te vereenzelvigen. Kiezen voor het deel van het juiste denken manifesteert zich onder andere door een ervaring zoals jij die hebt gehad, waarbij je plotseling beseft ‘waar het allemaal om gaat’. We zijn ons gewoonlijk niet bewust van deze beslissingsmomenten, hoewel het er bij dit aspect van de Cursus – het trainen van de denkgeest – om gaat je er meer van bewust te worden. En aangezien de lineaire tijd deel uitmaakt van de ego-strategie om ons weg te houden van onze denkgeest, is het niet belangrijk dat dit 8 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dat je meteen vergeten bent wat je hebt gezien kun je interpreteren als een angstreactie op wat je gezien hebt, aangezien je ego zich met heel zijn nietige macht tegen zulke glimpen van de waarheid verdedigt. Want het weet dat zijn bestaan wordt bedreigd mocht je de waarheid zien en er dan vóór kiezen in plaats van ertegen.

Deze dynamiek is de hele tijd bezig, en in de beginfase van ons werk met de Cursus is het ons doel ons leven in die context te bekijken, en onze aandacht te richten op welke leraar we kiezen om ons bij onze dagelijkse interacties te leiden: Jezus of het ego. De ervaring die je hebt gehad, kan dus als referentiepunt worden gebruikt, als een soort bevestiging dat jouw zelf een juiste gerichtheid van denken heeft. Maar het is beter dat je niet probeert die ervaring opnieuw in het leven te roepen of ernaar terug te gaan. Richt je aandacht alleen op het heden, op het feit dat je nu, op dit moment een keuze maakt; probeer je ervan bewust te worden voor welke leraar of voor welk denksysteem je kiest. Vel geen oordeel over je keuze, neem die alleen waar, en evalueer, naarmate je verder gaat, de gevolgen: brengen ze je vrede of meer conflicten?

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina