Mijn hele leven heb ik al emotionele problemen. Ik was niet geliefd, en ik heb geleerd mensen uit de weg te gaan om te vermijden dat ik afgewezen werd. Nu ben ik 55 jaar, alleen, en heb er geen idee van hoe ik contact moet maken met andere mensen. Ik bestudeer en beoefen en de Heilige Geest zegt dat ik me op elk moment van dit ellendige ego kan vrijmaken. Ik ben zo eenzaam! Jezus zegt dat ik in plaats hiervan vrede kan zien. Wat wil hij dat ik hoor? Wat wil hij dat ik doe? Wat doe ik verkeerd?

Antwoord: Jezus leert ons allemaal dat we ongeacht onze beperkingen in vrede kunnen zijn. Zo zegt hij in het Handboek: “Wanhoop dus niet vanwege beperkingen. Het is jouw functie om aan ze te ontkomen, maar niet om zonder ze te zijn” (H26.4:1-2). Aan onze beperkingen ontsnappen betekent ze niet de macht geven de innerlijke vrede weg te nemen die altijd aanwezig is in onze gespleten denkgeest. Als we het egodeel van onze denkgeest volgen, zullen we onze beperkingen als een gevangenis zien en ons vervolgens met anderen vergelijken, en uiteindelijk tussen de pijnlijke kaken van het oordeel terecht komen. Als we echter tegen het ego kiezen, zien we onze beperkingen als een klaslokaal. En als we Jezus’ hand nemen in plaats van die van het ego, ontwikkelen we mededogen met onszelf en met anderen, en leren we mild naar het ego te glimlachen en die niet zo serieus te nemen zoals we dat ooit deden. De sleutel is onderscheid kunnen maken tussen vorm en inhoud. Alles van het lichaam – emotionele toestanden inbegrepen – is vorm. De inhoud is de beslissing die je in je denkgeest neemt over jouw interpretatie van de vorm. De keuze voor het ego heeft gevoelens van slachtofferschap, schuld, oordeel, woede, wanhoop en haat jegens het lichaam tot gevolg. De keuze voor Jezus of de Heilige Geest resulteert in geduld, mededogen en vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen, en het aanvaarden van de wereld en het lichaam als het leerplan dat Jezus of de Heilige Geest kan gebruiken om je denkgeest te helpen genezen van zijn gedachten van zonde, schuld en angst. Deze thema’s worden uitgewerkt in ons boek: The Healing Power of Kindness – tweede deel: Forgiving Our Limitations (De helende kracht van vriendelijkheid – tweede deel: het vergeven van onze beperkingen).

Je hebt niets vermeld over eventuele hulp van een therapeut; dat is niet in conflict met je werk met de Cursus. Het kan je zelfs helpen je te bevrijden van het gebruik dat het ego van je beperkingen maakt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina