(Vragen 1151(i) en 1151(ii) werden door dezelfde persoon gesteld).

Kun je alsjeblieft de betekenis uitleggen van de volgende passage uit Een cursus in wonderen: “Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten! Maar jij hebt Zijn Tegenwoordigheid vergeten en je Zijn Liefde niet herinnerd” (T31.IV.9:1-2).

Antwoord: “Zijn Gedachten” verwijst naar de uitbreiding van God. De hoofdletter G geeft aan dat het om Christus gaat, Zijn Zoon. Jezus gebruikt de meervoudsvorm vanwege de context van zijn boodschap in deze paragraaf. De inhoud van deze verklaring is dat Liefde volmaakte Eenheid is, die op geen enkele manier ooit verdeeld of veranderd kan worden. In tegenstelling tot wat het ego over God zegt, herinnert Jezus ons eraan dat Liefde ons nooit in de steek laat. Het is absoluut onmogelijk dat God Zijn Zoon verlaat. Maar de Zoon kan geloven dat hij zijn Bron heeft verlaten, hoewel dat in werkelijkheid eveneens onmogelijk is. Dat is het Verzoeningsprincipe dat als een rode draad door de hele Cursus loopt: de afscheiding van God heeft nooit werkelijk plaatsgevonden.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina