Ik heb een vraag over hoe speciale liefde- en haatrelaties die, als ik Een cursus in wonderen goed begrijp, hetzelfde zijn ‘aan te pakken’. Ze houden ons af van ‘werkelijke’ liefde.

De Cursus ‘raad ons aan’ om ze over te dragen aan de Heilige Geest. Ik heb geprobeerd om te gaan met een bepaalde speciale relatie die zowel liefde als haat met zich meebracht. In het begin wees ik de relatie af, vervolgens ben ik er naar teruggegaan met het argument dat de Cursus zegt: ‘je moet je speciale relaties liefhebben om een gelukkige droom te hebben en daaruit te ontwaken’ (zo ongeveer!). Maar hoe kunnen we iets liefhebben dat uiteindelijk is ‘gemaakt’ om God en ook onszelf aan te vallen? Is dat niet met elkaar in tegenspraak, en misschien zelfs contraproductief voor onze ‘genezing’? Is het niet beter om iemand ‘af te wijzen’ en weg te lopen?

Ik vind het erg moeilijk in die relatie om ‘alleen liefde te geven’. Er zijn kwesties waarvan ik vind dat ze aan de orde gesteld moeten worden, en wanneer ik dat doe, komt uiteindelijk de ware aard van deze relatie – haat – naar boven. Hoe kunnen we ooit ware liefde geven in deze wereld? En bovendien, hoe kunnen we die herkennen?

Antwoord: Je begrijpt correct dat iedere speciale liefdesrelatie een masker is voor speciale haat. Als de relatie speciaal is, is er haat, niet noodzakelijkerwijs in de vorm, maar zeker de inhoud. In de Cursus is de term 'speciaal' synoniem met 'afgescheiden', omdat iedere speciale relatie in de kern het geloof in afscheiding is. Het is goed dit in gedachten te houden omdat het verklaart waarom speciaalheid ‘hatelijk’ is, zelfs als deze er liefdevol uitziet. Afscheiding is een moordlustige gedachte waarbij de Zoon van God gelooft dat hij zich de macht van God kan toe-eigenen, het leven van Hem kan stelen, en in een lichaam kan wonen, onafhankelijk van Zijn Liefde. Dat is de inhoud van iedere speciale relatie, ongeacht hoe liefdevol de vorm lijkt. Dit onderscheid tussen vorm en inhoud is de sleutel tot het ontrafelen van de verwarring rond speciale relaties. Qua inhoud zijn ze allemaal hetzelfde. Het probleem in iedere relatie is niet de ogenschijnlijke liefde of haat die de vorm ervan karakteriseert, maar de beslissing van de denkgeest deze te gebruiken om het geloof in afscheiding in stand te houden, en zichzelf zo tegen Gods Liefde te verdedigen. Bereidheid te erkennen dat deze egodynamiek speelt in de relatie waar je naar verwijst, is hoe je deze aan de Heilige Geest geeft. We hoeven de speciale relaties niet te verliezen; Jezus zegt dat we er niet van beroofd worden: “Ik heb herhaaldelijk gezegd dat de Heilige Geest jou niet van je speciale relaties wil beroven, maar ze wil transformeren” (T17.IV.2:3). De ‘haat’ die je in de relatie ervaart is de projectie van de schuld van de denkgeest voor de aanval op God, door de keuze voor het ego. Het heeft niets met de andere persoon te maken. Maar het is mogelijk om iedere kwestie op het niveau van vorm uit te werken, terwijl je je bewust blijft van de projectie van de denkgeest. De Heilige Geest verblijft in je bereidheid te herkennen dat de ‘kwestie’ niet de oorzaak is van conflict in de relatie; schuld is dat.

Hoewel er geen ware liefde in deze wereld is, begint de weerspiegeling ervan met de simpele erkenning dat de oorsprong van haat die zich als speciale liefde vermomt, de beslissing van de denkgeest is om het ego als leraar te kiezen, in plaats van de Heilige Geest. Het ego focust op vorm, en wijt zijn onbehagen aan externe zaken, terwijl de Heilige Geest ons vraagt alles als een weerspiegeling te zien van de keuze van de denkgeest. Je weet dat je voor de Heilige Geest hebt gekozen als je je in toenemende mate gewaar wordt van je projecties, ongeacht de oordelen of haatgevoelens die in een relatie naar boven komen. Dit is de eerste stap in de beoefening van vergeving die de Cursus ons leert. Op die manier kan de Heilige Geest alles wat het ego gemaakt heeft als een aanval op God transformeren en gebruiken om het geloof in afscheiding ongedaan te maken en ons naar Hem terug te leiden. Je hebt een stap in de juiste richting genomen door de haat die je in de relatie ondervindt niet te ontkennen. Het is belangrijk dat je niet probeert je gevoelens te veranderen of ertegen te vechten, maar te erkennen dat de ware bron ervan het geloof van de denkgeest in afscheiding is, zoals eerder gezegd.

In de inleiding van het Tekstboek maakt Jezus duidelijk dat het doel van de Cursus niet liefde is: “De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is” (TIn.1:6-7). De blokkades zijn alle gedachten en oordelen die voortvloeien uit de beslissing van de denkgeest om zich te identificeren met het ego. Ze kunnen niet worden verwijderd totdat ze herkend zijn; daarom wordt er bij de toepassing van de Cursus zoveel nadruk gelegd op kijken naar het ego. Het ego wordt ongedaan gemaakt door blootstelling aan het licht van het onderricht van de Heilige Geest. Niet door enige inspanning van onze kant, maar door ons beetje bereidwilligheid om in te zien dat onze eigen gedachten de herinnering van Gods Liefde blokkeren. De liefde die heel natuurlijk stroomt wanneer de denkgeest voor de Heilige Geest kiest is niet speciaal, omdat zij niemand uitsluit. Het is niet de ‘liefde’ van een persoon voor sommige mensen, met uitsluiting van anderen. De weg naar deze liefde wordt geopend wanneer we projecties zonder oordeel erkennen, en we geen poging doen om ons ermee te bemoeien. Aangezien alles wat het ego gemaakt heeft een aanval op God is, is het niet nodig om situaties of personen die je van streek maken op te zoeken. Er is niets mis met afstand nemen van een relatie die je gemoedsrust verstoort. Net zoals voor afgoden geldt ook hier, dat als een relatie moeilijk te hanteren is: “Een andere kan worden gevonden” (WdI.170.8:7). Alles en iedereen is even belangrijk in het klaslokaal van vergeving. Zij zijn de vorm die liefde aanneemt totdat elk oordeel terzijde gelegd is, en de Liefde van de Heilige Geest ononderbroken stroomt.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina