Als het hele universum illusoir of een droom is, aangezien het allemaal vorm is, wat wordt er in Een cursus in wonderen dan bedoeld met: “Zoals wonderen jou in deze wereld met je broeders verbinden, zo vestigen jouw scheppingen je vaderschap in de Hemel” (T13.VIII.9.1). Wat zijn mijn scheppingen? Wat zijn Gods scheppingen? Wat scheppen we wanneer we volledig gerealiseerd zijn?

Antwoord: Gods Zoon, die in de Hemel één met Hem is, deelt Zijn scheppingskracht, wat de uitbreiding van liefde is. De Cursus onderwijst dat God Zijn ene Zoon geschapen heeft, en niets anders. Aangezien we abusievelijk geloven dat we als lichaam in de wereld bestaan, is dit woordgebruik bedoeld om ons te helpen begrijpen wat in waarheid niet uitgelegd of begrepen kan worden. “Gods scheppingen” verwijst naar de uitbreiding van Zijn Liefde naar Zijn Zoon, en de scheppingen van Christus zijn uitbreidingen van Zijn Liefde (‘Glossary Index for A Course in Miracles ,’ Kenneth Wapnick, Ph.D. p.51). In de afscheidingsdroom worden onze scheppingen weerspiegeld in de gedachten die we met God denken; wanneer de denkgeest voor het wonder kiest en zich vereenzelvigt met de herinnering van Gods Liefde, en Hem, in plaats van het ego, daarbij als Vader aanvaardt. Zo erkent de Zoon dat de Hemel zijn thuis is en God zijn Vader. Omdat dit een uitbreiding van liefde is vanuit de juist-gerichte denkgeest, omvat deze keuze iedereen en verbindt ons zo met onze broeders. Niets hiervan heeft ook maar iets met vorm te maken. De keuze van de denkgeest voor het ego of voor de Heilige Geest wordt in de droom weerspiegeld, maar de gedachte/schepping blijft in de denkgeest: “Angst en liefde maken of scheppen, al naargelang het ego of de Heilige Geest ze verwekt of inspireert, maar ze zullen naar de denkgeest van de denker terugkeren en zijn totale waarneming beïnvloeden” (T7.VI.1:5). Alles wat in ons leven lijkt te gebeuren is een afspiegeling van deze keuze, gemaakt in de denkgeest. De denkgeest projecteert ofwel schuld omdat hij voor het ego heeft gekozen, of breidt liefde uit omdat hij voor de Heilige Geest heeft gekozen. Het lichaam/brein dient alleen als instrument van de denkgeest. Tot we ons alleen maar met de denkgeest vereenzelvigen, dient het lichaam het doel van de Heilige Geest door alles wat het waarneemt in het licht van Zijn onderricht te interpreteren. Zo worden we ons bewust van de denkgeest waar de beslissing om samen met God te denken wordt genomen.

Een van de belangrijkste doelen van de Cursus is ons te trainen om ons bewust te worden van alle gedachten die we niet met God delen. De beoefening van vergeving begint met de eerlijke onderkenning van alle oordelen die een afspiegeling zijn van de keuze van de denkgeest voor het ego als vader, in plaats van God. Bereidwilligheid om elk oordeel als een projectie van schuld te zien vanwege onze keuze voor het ego, zonder onszelf daarvoor te veroordelen, is de manier om de weg vrij te maken voor de scheppingen van de denkgeest. Die volgen automatisch, zonder enige inspanning, wanneer oordelen wordt losgelaten.

Wanneer de denkgeest ervoor kiest zich alleen met de Waarheid van Gods Liefde te vereenzelvigen door het aanvaarden van de Verzoening, zal alleen liefde worden waargenomen. Dat wordt bedoeld met die prachtige zin in het Tekstboek: “Wanneer je louter liefde wilt, zul je niets anders zien” (T12.VII.8:1). Wanneer de Identiteit als Gods Zoon volledig wordt aanvaardt, deelt de Zoon de scheppingskracht van zijn Vader om alleen liefde uit te breiden. Dat is al wat er ooit geschapen kan worden, want dat is al wat waarlijk bestaat.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina