Ik heb andere spirituele tradities bestudeerd en zou willen weten welke plaats de ziel in Een cursus in wonderen inneemt. Is ze hetzelfde als de juist gerichte denkgeest? Het kleine zelf? Het Zelf?

Antwoord: In de Verklaring van termen in het hoofdstuk “Denkgeest – geest” legt Jezus het als volgt uit: “Het woord ‘ziel’ wordt niet gebruikt, behalve in rechtstreekse bijbelcitaten, vanwege zijn hoogst controversiële aard. Het zou echter een equivalent kunnen zijn van ‘geest’, met dien verstande dat de ziel – van God afkomstig – eeuwig is en nooit geboren werd (VvT1.3:2-3). Het kan ook gelijkgesteld worden met de gespleten denkgeest die na de afscheiding tot stand kwam – de denkgeest die nu verder afdaalt in de afscheiding of terugkeert naar God. V#197 behandelt hetzelfde onderwerp.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina