Ik ben onaangenaam getroffen door het begrip heilige relatie. Ik voel me buitengesloten omdat ik met niemand zo’n relatie heb. Ik heb andere Cursus-mensen horen zeggen dat het dat niet hoeft te betekenen, maar ik heb het Tekstboek heel zorgvuldig doorgelezen en het klinkt toch of dit precies is wat Jezus bedoelt. En aangezien er zoveel lijkt af te hangen van deze heilige relatie, geeft het mij het gevoel dat ik ongeschikt bent om met Een cursus in wonderen te werken omdat ik niemand heb die veel voor mij betekent.

Antwoord: Ons antwoord op V#223 geeft een behulpzaam overzicht van de kwestie van speciale leerpartners in ons werk met de Cursus. Over het algemeen kennen we allemaal mensen in ons leven die heftige reacties bij ons oproepen. Deze confrontaties kunnen nuttig zijn om ons naar een diep begraven schuld te leiden, waar we dan naar kunnen kijken en waarvoor we hulp kunnen vragen. Speciale liefde- en speciale haat-relaties zijn altijd geworteld in de door ons begraven schuld, die we projecteren in een poging ons ervan te ontdoen. Ze worden alleen gedefinieerd door deze keuze om de ego-interpretatie van onze schuld te aanvaarden, niet door de manier waarop lichamen met elkaar omgaan. Dat is nog een belangrijk punt van onze bespreking. Relaties bestaan alleen in de denkgeest (inhoud) en niet tussen lichamen in de wereld (vorm), zoals we geneigd zijn te denken (zie T28.IV.3).

Een heilige relatie vloeit automatisch voort uit onze keuze om de Heilige Geest onze Gids te laten zijn voor alles waarnaar we kijken. Dat betekent dat al onze gedachten en waarnemingen op een of andere manier de eenheid van het Zoonschap weerspiegelen – we zien dat onze belangen met die van ieder ander worden gedeeld, en niet gescheiden en tegenstrijdig zijn. Om een heilige relatie te ervaren, hoef je dus niet iets te laten gebeuren of iets met iemand anders in je leven in orde te brengen. De enige relatie is de relatie die in je denkgeest tussen jou en de Heilige Geest bestaat, wat dan gesymboliseerd kan worden door een relatie met iemand anders. En dat betekent dat de relatie nu het doel van de Heilige Geest dient in plaats van dat van het ego. Maar je hoeft geen hechte relatie met iemand te hebben om dit te laten gebeuren. Het gaat er altijd om of je het denksysteem van het ego of dat van de Heilige Geest tot werkelijkheid maakt in je denkgeest. Al het andere symboliseert die keuze.

Bij het ontstaan van Een cursus in wonderen, sprak Jezus tot Helen over haar relatie met Bill Thetford en andere belangrijke mensen in haar leven. En dus zijn er veel uitspraken over “jij en je broeder”. Maar hij legt er ook de nadruk op dat “…jij alleen met jezelf in wisselwerking kunt staan” ‘T31.V.15:5), en zegt ook: “Er is niets buiten jou” (T18.VI.1:1). “Jij en je broeder” zijn dus symbolen of begrippen in onze denkgeest – dat probeert Jezus ons te laten zien. Dat is inderdaad een gevorderd niveau van gewaarzijn, maar als we die centrale waarheid uit het oog verliezen, zullen we niet in staat zijn deze cursus te beoefenen zoals hij bedoeld was om beoefend te worden. Dan brengen we Jezus uiteindelijk omlaag tot ons niveau (het meest geliefde doel van het ego), in plaats van ons te verheffen tot zijn niveau, waar onze denkgeest hersteld wordt tot zijn natuurlijke staat van eeuwige liefde en vrede.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina