Zou je wat uitgebreider kunnen ingaan op de betekenis van de “sfeer van de hemelse orde” en van de “Goddelijke Orde”, die in “De principes van wonderen” worden genoemd (T1.I.32:3; 37:4).

Antwoord: De term orde is een ander woord voor ‘dimensie’ of ‘domein’ of ‘rijk’, in het bijzonder het systeem van wetten die dat domein besturen. De “sfeer van de hemelse orde” verwijst dus naar het domein voorbij het fysieke domein, waar de wetten van de geest niets gemeen hebben met de wetten van de egowereld. Hetzelfde geldt voor de “Goddelijke Orde”. Zolang we het denksysteem van het ego nog aanhangen, is het voor ons volstrekt onmogelijk om het rijk van God en de Hemel te kennen. De wetten van de eeuwige niet-kwantitatieve uitbreiding van liefde heeft voor ons geen betekenis zolang we verstrikt zitten in de speciaalheid van het individuele bestaan.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina