We lezen in Een cursus in wonderen dat op het moment dat het idee van afscheiding de denkgeest van Gods Zoon binnenkwam, Gods Antwoord gegeven werd (de Heilige Geest). Van de Cursus zelf kunnen we begrijpen dat de Heilige Geest Zelf een illusie moet zijn. Mijn vragen zijn: a) Wie was de gever van Gods Antwoord? b) Als de Heilige Geest een illusie is, dan moet ook de ‘gever’ een illusie zijn. Kun je dit alsjeblieft voor me ophelderen?

Antwoord: Dit zijn logische vragen en ze werden reeds door veel studenten gesteld. Ten eerste wordt over de Heilige Geest zowel gesproken als illusoir (in de vorm van de Stem namens God) alsook als deel van de “eeuwige vormloosheid van God” (VvT.6.5:8). Als het “Antwoord” is de Heilige Geest illusoir, zoals je zegt; maar Hij is ook deel van God en is in die zin eeuwig met God.

Het idee dat God een antwoord gaf op de afscheiding op het moment dat de Zoon dat idee serieus nam, moet begrepen worden als onderdeel van de mythe die in de Cursus wordt gepresenteerd om ons een beetje te helpen begrijpen hoe we in de situatie zijn beland waarin we ons bevinden. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid kan worden verholpen door te onderkennen dat sommige delen van de Cursus letterlijk zijn bedoeld en andere metaforisch. Aldus zijn de delen van de Cursus die over het verband van God met de afscheiding spreken nooit letterlijk bedoeld. Jezus moet taal en voorbeelden gebruiken die wij kunnen begrijpen en verwerken, anders zou hij ons nooit kunnen helpen. Eenheid is de enige waarheid en de enige werkelijkheid. Maar wat betekent dat voor ons? Het betekent niets, en daarom moet hij de taal van de dualiteit gebruiken om tot ons door te dringen, ook al weet hij dat dualiteit illusoir is. (Zie:T25.I.5-7).

Voor verdere bespreking verwijzen we naar V#616 , waarin we deze benadering kort samenvatten en vervolgens verschillende andere vragen en antwoorden noemen die je kunt lezen, en die verscheidene aspecten van jouw vragen behandelen die door andere studenten naar voren gebracht zijn. Een uitgebreide bespreking van de taal van de Cursus kan worden gevonden in Hoofdstuk 2 van Few Choose to Listen, Deel 2 van The Message of ”A Course in Miracles.”

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina