Wat bedoelt Een cursus in wonderen met het opgeven van alle doelen behalve verlossing? Is het niet de bedoeling en waardevol onze gaven naar buiten te brengen en onze talenten te gebruiken?

Antwoord: Het is interessant te zien dat in de passage waarnaar je verwijst, Jezus deze andere doelen beschrijft als doelen “die jij voor jezelf hebt bedacht” (WdI.65.1:5; cursief toegevoegd). Dat betekent dat ze niets te maken hebben met onze ware Identiteit, en in plaats daarvan betrekking hebben op het zelf dat wij gemaakt hebben als vervanging voor het Zelf dat God schiep. Zoals God ons schiep, is onze ware en enige functie het scheppen in de Hemel (WdI.192.1). Wat wij beschouwen als onze gaven en talenten zijn onderdeel van een op het ego gebaseerde surrogaatidentiteit. Wanneer we onszelf eenmaal in dat licht begrijpen en aanvaarden, kunnen we Jezus of de Heilige Geest vragen om onze zogenaamde gaven en talenten te gebruiken voor het doel van verlossing, in plaats van voor hun oorspronkelijke doel ons afgescheiden te houden van onze identiteit als geest. Dan zal ons enige doel vergeving zijn (WdI.192.2,3), “Vergeving is de enige functie die betekenis heeft in de tijd. Het is het middel dat de Heilige Geest aanwendt om speciaalheid om te smeden van zonde in verlossing” (T25.VI.5:3,4).

Talenten zijn bij uitstek individueel; ze zonderen mensen van elkaar af – degenen die ze hebben worden afgezet tegen degenen die ze niet hebben; bijzonder begaafden tegen middelmatig begaafden, enz. Dit gebeurt ondanks het feit dat veel mensen hun talenten gebruiken ten dienste van anderen of als lid van een team of groep. De Cursus zegt niet dat we onze talenten niet moeten ontwikkelen, maar dat we ons bewust moeten worden van het doel waarvoor we dat doen, net zoals dat geldt bij alles van het lichaam en de wereld. Als student van Een cursus in wonderen kunnen we leren talenten enkel te zien als onderdeel van de leerstof. Onze Leraar van vergeving kan ze gebruiken om ons te helpen inzien dat we allemaal gelijk zijn omdat we hetzelfde doel delen, en uiteindelijk te leren dat we allemaal gelijk zijn als Gods ene Zoon.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina