Hoe denkt de Cursus over tweelingzielen, soul mates en karmische relaties? Zijn deze concepten waar of dragen ze alleen maar bij aan het geloof in afscheiding tussen mensen – onze broeders - en aan speciale relaties?

Antwoord: Een cursus in wonderen zegt niet of deze concepten waar of niet waar zijn. Natuurlijk is het zo dat er op het niveau van de absolute waarheid geen relaties zijn. De werkelijkheid is non-dualistisch is, een staat van volmaakte Eenheid. Binnen de droom echter hebben we overduidelijk wel relaties. De Cursus helpt ons te beseffen dat het enige betekenisvolle aspect van relaties het doel is dat wij er in onze denkgeest aan geven – ofwel het doel van het ego, ofwel dat van de Heilige Geest. In vraag V#320 zijn we ingegaan op de belangrijkste aspecten van een speciale relatie - wat betekent dat de relatie afscheiding als doel heeft – te weten: afhankelijkheid, jezelf compleet willen maken en behoeften. Zo kan het gevoel dat iemand je tweelingziel is, het doel van het ego weerspiegelen: versterking van het geloof dat je afgescheiden en incompleet bent en behoeften hebt die vervuld moeten worden. Maar het kan ook je verlangen weerspiegelen om dit geloof ongedaan te maken, waarbij deze persoon je partner in het vergevingsproces kan zijn. Het kan aantrekking vanuit juist gericht denken of onjuist gericht denken zijn.

Wat betreft karma: een van de belangrijkste verschillen tussen deze benadering en die van de Cursus is dat de Cursus tijd als holografisch beschouwt en niet lineair. Dat betekent dat er geen oorzakelijk verband kan zijn tussen het verleden en onze huidige ervaringen, behalve wanneer onze denkgeest opzettelijk een verband met het verleden legt. Een ander punt van verschil is dat de Cursus zegt: “projectie maakt waarneming” en de wereld is “de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand”(T21.In.1:1,5). Dat betekent dat wij de wereld niets aandoen, en dat de wereld ons niets aandoet.

Een meer uitgebreide kijk op dit onderwerp kun je vinden in de volgende vragen: V#332 , V#363 , V#514(i) , V#516 , V#577 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina