Klopt het als ik denk dat Een cursus in wonderen een ‘cursus’ genoemd wordt omdat we allemaal gedwongen worden een ‘denkcursus’ te volgen vanaf het moment dat we opmerken dat we afgescheiden wezens zijn? Het lijkt alsof we geen andere keuze hebben dan manieren en middelen beginnen te leren om onze afgescheiden levens zo goed mogelijk te leven, in welke omstandigheden we ons ook bevinden. De best aangepaste overleeft! Zo raken we verstrikt in verschillende culturen, religieuze tradities, en gedragsregels die het beste beantwoorden aan onze behoeften zoals wij die zien. De cursussen die wij elk afzonderlijk hebben bedacht, zijn duidelijk in diep conflict met elkaar, maar we zijn niet in staat van ‘cursus’ of ‘koers’ te veranderen, omdat we alleen maar een beroep kunnen doen op ons aangeleerde denken, dat er nu juist de oorzaak van is dat we in conflict zijn geraakt. Biedt de Cursus een werkelijk alternatief – een ‘denkcursus’ of ‘denkkoers’ die niet gebaseerd is op dat oude, afzonderlijke, zelfbelang dienende patroon?

Antwoord: De term cursus wijst in het bijzonder op de educatieve en academische context van de Cursus. Het is “als een leerprogramma opgezet”, zoals in het Voorwoord wordt gezegd (blz. viii); het bestaat dan ook uit een Tekstboek, een Werkboek en een Handboek voor leraren. Jezus spreekt over onderwijzen en leren, leraren en leerlingen, een leerplan, doel en oogmerk van de lessen, enz…

Ja, Een cursus in wonderen biedt zeker een werkelijk alternatief. Er is in het Tekstboek een paragraaf met die titel (T31.IV), en je kunt de hele Cursus wel in die termen beschrijven. Zoals je waarschijnlijk weet, begon het dicteren kort nadat Helen Schucman, die de Cursus heeft opgetekend, en haar collega William Thetford met elkaar afspraken om boven hun afgescheiden, egocentrische belangen uit te stijgen en een betere manier te vinden om met elkaar en anderen in hun leven om te gaan. Hun instemming om zich met elkaar te verbinden diende als een uitnodiging aan de bron van waarheid in hun denkgeest, gerepresenteerd door Jezus en de Heilige Geest, om dit werkelijke alternatief via hen tot uitdrukking te brengen. Beknopt gezegd: Een cursus in wonderen onderwijst dat de manier om zich God te herinneren bestaat uit het ongedaan maken van schuld door anderen te vergeven. Dat is een levenswerk en begint met de nederige erkenning dat we ons in alles vergist hebben, en dat we, zelfs als we geen andere manier kennen, erop vertrouwen dat er een is - en dat we erin zullen slagen de doelen ervan te bereiken.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina