Ook ik ben aan het worstelen met de aard van vergeving. Het antwoord op V#776 was erg behulpzaam, behalve wat je tussen haakjes schreef: “…dit sluit vervolging niet uit, enz.” Verwijs je naar het rechtssysteem? Kan ik de persoon die me oplicht vergeven (om jouw voorbeeld te gebruiken) en hem toch voor de rechter slepen?

Antwoord: Ja, dat is wat bedoeld werd. V#790 werd geplaatst nadat jij je vraag had voorgelegd en misschien heb je dat antwoord inmiddels gelezen. Dit lijkt direct te gaan over de kwestie die jou bezighoudt. Een van de kernpunten in dat antwoord is de noodzaak om op twee niveau’s te functioneren, wat een goed begrip vraagt van het verschil tussen vorm en inhoud: "Zolang we geloven dat we in de wereld zijn, geven we in 't algemeen 'de keizer wat des keizers is,’ d.w.z. gehoorzamen we de wetten van de wereld naar de vorm (aanklachten indienen, politierapporten, enz.). Tegelijkertijd beoefenen we de Cursus door aandacht te schenken aan de gedachten en oordelen die in iedere situatie opkomen."

Het beoefenen van vergeving leidt niet tot passiviteit in onze relaties en ontmoetingen in de wereld. Een cursus in wonderen is niet simplistisch of naïef. Door ons uitsluitend op de inhoud te concentreren, hebben we ervoor gekozen om ons denken te doordrenken, want de Cursus helpt ons om tot de ware bron van alle onze problemen en conflicten te komen. En vervolgens voorziet het ons van een effectieve en ongecompliceerde manier om ze op te oplossen. Het is gewoon moeilijk voor ons om aan gedrag (vorm) voorbij te gaan, naar de onderliggende inhoud – maar juist daarom moeten we om hulp vragen van buiten ons denksysteem. Daar gaat het eerste deel van het Werkboek over. Deze omslag is een voorwaarde om het doel van de Cursus - vrede – te bereiken.

Iemand vervolgen (vorm) kan gedaan worden vanuit het onjuist gerichte denken of vanuit het juist gerichte denken (inhoud). Duidelijke signalen van egodrijfveren zijn bijvoorbeeld woede, wraakzucht, angst, haat, veroordeling of vernedering. Vergeving van de persoon die je bedrogen heeft, staat los van of je wel of niet een aanklacht tegen hem indient bij het gerechtshof. Dat kan wel of niet het juiste zijn om te doen; het kan wel of niet het hoogste belang van die persoon dienen om gearresteerd te worden en gevangen gezet. We kunnen het geheel van ons eigen of iemand anders’ Verzoeningspad niet overzien. Maar als jij geen grieven tegen hem koestert, zul je weten welke weg je hierin moet bewandelen, en je zult vredig zijn bij iedere stap op die weg. Je kunt hem waarnemen als iemand die dezelfde weg naar huis gaat als jijzelf (inhoud), zelfs als je hem aanklaagt en hij voor verscheidene jaren in de gevangenis belandt (vorm). Dat is een hele les, maar deze Cursus is heel practisch – het gaat erom de Cursus werkzaam te laten zijn in de uitdagingen van ons dagelijkse leven. Het enige dat nodig is, is dat we voor ons leven, onze relaties en onze wereld, het doel van de Heilige Geest meer gaan aanvaarden, bóven dat van het ego.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina