Ik ben een beoefenaar van Reiki in Brazilië. Reiki maakt gebruik van de levensenergie die door ons heen vloeit, en wordt toegediend via ‘handoplegging’. Het is universele energie die van God komt. Het wordt gebruikt voor het genezen van alle soorten problemen die we hebben, of het nu mentale of zelfs fysieke problemen zijn. Ik heb gelezen dat Jezus Reiki gebruikte om mensen te genezen. Ik geloof er sterk in dat wij allemaal deze kracht in ons hebben, maar dat we niet weten hoe die te gebruiken.

Ik heb begrepen dat Een cursus in wonderen zegt dat onze focus niet gericht moet zijn op wat we doen in ons leven, maar op het leren begrijpen van onze denkgeest. Dus doet het er niet toe wat we doen. Van werkelijk van belang is hoe onze denkgeest naar de wereld en naar de mensheid als geheel kijkt. Mijn vraag gaat over het feit dat een bepaalde energie aan mij werd doorgegeven, die door me heen vloeide, en plotseling doe ik dingen die ik in het verleden niet kon, zelfs mensen genezen die fysieke problemen hebben. Hoe legt u dit uit? Hoe verklaart u dat mensen anderen met andere overtuigingen, zelfs andere spirituele overtuigingen, genezen? Wat is het verband tussen Reiki en de Cursus?

Antwoord: Het feit dat Reiki een techniek voor het doorgeven van energie via het lichaam inhoudt, ongeacht wat wordt waargenomen als de bron van de energie, betekent, vanuit het perspectief van de Cursus, dat het een vorm van magie is. Nu is magie, zoals de Cursus het gebruikt, geen ongunstige term. Het betekent eenvoudig dat de poging om de gewenste veranderingen aan te brengen op het niveau van gevolg plaatsvindt, namelijk via energiekrachten en het lichaam, in plaats van op het niveau van oorzaak, namelijk de denkgeest. Dit moet wel het geval zijn omdat de energie werkt binnen het kader van ruimte en tijd, namelijk vanuit het ene lichaam naar het andere, en dan in het lichaam van degene die wordt behandeld, op een specifieke tijd waarop deze twee lichamen in elkaars fysieke nabijheid zijn.

De Cursus heeft een andere metafysische basis dan Reiki, en zou niet iets wat via het lichaam komt als goddelijk, of komend van God beschouwen. De wereld van de geest en de wereld van het lichaam zijn twee elkaar wederzijds uitsluitende werelden, waarvan er slechts één werkelijk is. (T31.VI.1) De ‘techniek’ van de Cursus is vergeving, waarmee getracht wordt een verandering op het niveau van de denkgeest en niet op het niveau van het lichaam teweeg te brengen. Om deze reden – hoewel de Cursus hier geen uitspraak over doet – zou het meer met de leringen van de Cursus overeenkomen, om de Jezus van tweeduizend jaar geleden te zien als iemand die genas door middel van de principes van vergeving, wat betekent dat hij anderen de macht van hun eigen denkgeest in herinnering bracht. De macht om een andere keuze te maken met betrekking tot het ego en de gevolgen ervan, inclusief het lichaam, en ernaar te kijken zonder oordeel en zonder schuld. Dat is volgens de Cursus het ware middel tot genezing.

Hoe brengt Reiki dan effecten teweeg, inclusief jouw eigen persoonlijke ervaring dat je veranderd bent door jouw afstemming op de Reiki-energie, op zo’n manier dat je kennelijk veranderingen in anderen teweeg kunt brengen? Er zijn gemeenschappelijke wetten van de illusoire fysieke en energetische universa, waar men het universeel vrijwel over eens is, die binnen het door alle afgesplitste denkgeesten gedeelde egosysteem opereren, ongeacht of de individuele denkgeesten zich daar nu bewust van zijn of niet. Een heel duidelijke hiervan is de wet van de zwaartekracht. Deze wetten ontvangen hun kracht van het collectieve geloof van het Zoonschap. Alhoewel ze gemaakt zijn door de ego-denkgeest, zijn ze op zichzelf neutraal en kunnen ze óf voor egodoeleinden óf voor doeleinden van genezing gebruikt worden. Met andere woorden: om ons geloof in de werkelijkheid van de afscheiding en verschillen te versterken, óf om ons te laten beginnen met het genezen van de schuld en aanvalgedachten in onze denkgeest.

Vele andere spirituele leringen beschrijven aspecten van energetische velden in en om het lichaam die niet zichtbaar zijn voor het blote oog, en die aangepast en gericht kunnen worden door degenen die hierop zijn afgestemd. Toch blijven al deze subtiele energieën deel van het ego-denksysteem, en manipulaties kunnen geen gevolg hebben behalve als op enig (in de meeste gevallen onbewust) niveau de betrokken denkgeesten overeengekomen zijn beïnvloed te worden door die ogenschijnlijke manipulaties. Achter ieder waargenomen gevolg ligt altijd een overtuiging op het niveau van de denkgeest, ongeacht of de individuele persoon zich van die overtuiging bewust is. Veel van het ego-geloofsysteem blijft op een onbewust niveau, zodat we onbewust kunnen blijven van onze eigen instemming met het beïnvloed worden door krachten buiten onszelf. Als we onszelf zouden toestaan die innerlijke beslissing te herkennen en erkennen, zouden we onszelf niet langer kunnen zien als slachtoffer van iets buiten onszelf.

Op het niveau van inhoud deelt Reiki wel enkele overeenkomsten met de Cursus, daar het benadrukt dat de individuele beoefenaar het genezingsproces niet leidt, noch bepaalt welke problemen moeten worden aangepakt. En dus wordt de beoefenaar beschouwd als een instrument voor genezing en zeker niet als de bron. In feite hebben zowel de beoefenaar als de patiënt genezing nodig en hebben profijt van de bereidwilligheid een kanaal ervoor te zijn. Zoals met alle dingen in deze wereld, heeft Reiki de kracht om de denkgeest te richten naar iets voorbij onszelf, en het wijst symbolisch naar een onzichtbare kracht, voorbij alle verschijningsvormen, die het beste met iedereen voorheeft.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina