Je zei in een eerder antwoord, dat terugkomen op het verleden een verdediging is tegen de waarheid. In Een cursus in wonderen heb ik gelezen dat ziekte ook zo'n verdediging is. Kun je misschien een lijst geven van andere veel voorkomende verdedigingen?

Antwoord: De schuld die ontstaat omdat de denkgeest voor afscheiding kiest, wordt op het lichaam geprojecteerd. Dat betekent dat alles wat tot het lichaam behoort een verdediging tegen de waarheid is, omdat het gemaakt werd als vervanging voor de eenheid die werd verlaten toen voor afscheiding werd gekozen. Een lijst van verdedigingen bevat alles wat we verkiezen te gebruiken ter verdediging en bescherming van het geloof in afscheiding. En dat is een hele waslijst. Alles wat bewijst dat de wereld ‘werkelijk’ is in onze ervaring, is een verdediging van het geloof van de denkgeest in de wereld, en een ontkenning van de waarheid van eenheid. Op die manier dissocieert de denkgeest zichzelf, in een poging om gescheiden te blijven van zijn Bron. De waarheid is echter dat er geen verdediging is tegen de waarheid. Ze kan ontkend worden, vergeten of geblokkeerd in het bewustzijn, maar ze kan niet worden veranderd of teniet gedaan. We lezen op de eerste pagina van het Tekstboek: “Niets werkelijks (waarheid) kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat”(T.In.2:3). Hieruit volgt dat het illusoire bestaan van wat niet werkelijk is (ego/wereld), een constante verdediging nodig heeft, zodat de denkgeest erin kan blijven geloven, zoals hij verkiest. En dus is het hele verzonnen fysieke universum een verdediging. En het zal wel duidelijk zijn dat we het geloof in afscheiding niet ongedaan kunnen maken door verdedigingen van onze lijst te schrappen.

We leren echter in de Cursus dat alles wat gemaakt is als verdediging tegen de waarheid, door de Heilige Geest gebruikt kan worden om ons naar de waarheid te leiden. Door het proces van vergeving wordt de gehele verdedigingsstrategie van het ego getransformeerd in een klaslokaal om de waarheid te leren aanvaarden. Het lichaam en de wereld verliezen hun macht om tegen de waarheid te beschermen, wanneer ze gezien worden als projecties van de denkgeest. De bereidheid om dit belangrijke principe in iedere situatie toe te passen, versterkt het geloof in de macht van de denkgeest en verzwakt het verdedigingsarsenaal van het ego. Het is niet nodig om tegen de verdedigingen te vechten. Ze hoeven alleen herkend te worden als een rookgordijn dat door het ego gebruikt wordt om de waarheid van het bewustzijn weg te houden. Ze weerspiegelen de keuze van de denkgeest om zich te identificeren met het ego en te vergeten dat hij ooit een keuze maakte. Een belangrijk doel van de Cursus is om de misleidende opzet van het ego bloot te leggen en z’n verdedigingen te ontmaskeren, zodat de denkgeest kan kiezen voor correctie van zijn vergissing om in afscheiding te geloven en voor aanvaarding van zijn ware identiteit als denkgeest. Alles buiten de denkgeest dat gezien wordt als iets wat een positief of negatief effect heeft op de volmaakte vrede van de denkgeest, is een verdediging tegen die vrede en daarmee tegen de waarheid. Het vormt een ontkenning van het deel van de denkgeest dat de herinnering van Gods Liefde bevat en in volmaakte vrede verblijft. De bereidheid om de verdedigingstrategie van het ego in iedere relatie aan het werk te zien, is het begin van het ongedaan maken ervan, alleen maar doordat deze wordt blootgelegd. Door de projecties van de denkgeest niet meer te rechtvaardigen, worden ze minder effectief als verdediging; en wanneer je je verdedigingen niet meer verdedigt, verzwak je ze. Door deze milde beoefening wordt de grip van het ego losser en uiteindelijk ongedaan gemaakt. De lijst van verdedigingen vervaagt en wordt uitgewist.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina