Wat is liefde? Een cursus in wonderen zegt dat we aan deze kant van het hek liefde niet kunnen begrijpen en dat we alleen maar naar alle hindernissen moeten zoeken die de aanwezigheid van liefde in de weg staan en die wij in ons hebben opgeworpen (T16.IV.6:1). Dus, wat is liefde?

Antwoord: Dit is de situatie: Onze ervaring is dat we personen zijn die in een eindig, fysiek universum leven. Maar we ervaren dat alleen maar als onze werkelijkheid in de mate dat we er (in het heden) voor kiezen afgescheiden te zijn van onze ware Identiteit in God, die Liefde is. Hoe kunnen we dan begrijpen wat Liefde is als we ervoor kiezen er geen deel van uit te maken? Dat is in essentie de reden waarom onze spirituele reis gericht moet zijn op het vaststellen en daarna het ongedaan maken van de hindernissen die we opgeworpen hebben en die we in het heden in stand houden om ons gescheiden van Liefde te houden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina